Thực phẩm xanh đối mặt với rủi ro đáng kể từ biến đổi khí hậu

Thực phẩm xanh đối mặt với rủi ro đáng kể từ biến đổi khí hậu

Thực phẩm xanh đối mặt với rủi ro đáng kể từ biến đổi khí hậu Nhiều nhà sản xuất thức ăn thủy sản lớn nhất thế giới rất dễ bị tổn thương trước sự thay đổi môi trường do con người gây ra – với một số quốc gia có nguy cơ cao nhất ở Châu Á, Châu Mỹ Latinh và Châu Phi thể hiện khả năng thích ứng thấp nhất – một nghiên cứu mang tính bước ngoặt đã chỉ ra. Bài viết trong ấn bản mới nhất của The Current, Sonia Fernandez từ Trường Đại học UC Santa Barbara giải thích rằng nghiên cứu cho thấy hơn 90% sản lượng thực phẩm xanh toàn cầu phải đối mặt với những rủi ro đáng…
Tìm hiểu thêm ...