EU ban hành ngưỡng dư lượng thuốc trừ sâu có nicotine

EU ban hành ngưỡng dư lượng thuốc trừ sâu có nicotine

EU ban hành ngưỡng dư lượng thuốc trừ sâu có nicotine Ngày 26 tháng 7, EU đăng công báo Quy định (EU) số 2023/1536, ngày 25 tháng 7 năm 2023, sửa đổi Phụ lục III của Quy định (EC) số 396/2005 về ngưỡng dư lượng nicotine có trong hoặc trên một số sản phẩm. Theo đó; mức dư lượng tối đa chất nicotine chung trong hoặc trên một số sản phẩm rau, củ, quả, ngũ cốc là 0,01mg/kg; tuy nhiên cũng có một số ngoại lệ như: - MRL nicotin trong rose hip giảm từ 0,3 mg/kg xuống 0,2 mg/kg. - Trong rau gia vị và hoa ăn được giảm từ 0,4 mg/kg xuống 0,1 mg/kg. - Trong nấm dại…
Tìm hiểu thêm ...