+ 84 (0) 932 714 468  |   Agrivivietnam@gmail.com

DOWNLOAD EBOOK "6 bước hướng dẫn đăng ký sử dụng hiệu quả nền tảng Quản trị, vận hành trang trại thông minh AGRIVI"

Đăng ký thông tin nhận Ebook

Các bước chính để mua Phần mềm quản lý trang trại
Tại sao nhóm dự án lại là yếu tố quan trọng
Cách xác định các yêu cầu nghiệp vụ
Xác định các nhà cung cấp phù hợp với yêu cầu của bạn
Cách lập ngân sách mua Phần mềm quản lý trang trại
Các yếu tố cần thiết để đưa ra quyết định