+ 84 (0) 932 714 468  |   Agrivivietnam@gmail.com

Agriculture Suplly Chain

AGRICULTURE SUPPLY CHAIN

AGRICULTURE SUPPLY CHAIN, Một phần mềm quản lý chuỗi cung ứng nông nghiệp mạnh mẽ được thiết kế riêng để hỗ trợ các công ty thực phẩm tạo ra chuỗi cung ứng bền vững và hiệu quả bằng cách sử dụng các tính năng quản lý tìm nguồn cung ứng cây trồng, canh tác theo hợp đồng và quản lý người trồng bên ngoài để đảm bảo chất lượng cao, tính bền vững, khả năng truy xuất nguồn gốc.

Lợi ích to lớn mà Agrivi 360 - Agriculture Supply Chain cung cấp cho người dùng

Quy trình tìm nguồn cung ứng cây trồng được số hóa

Quản lý các quy trình trong chuỗi cung ứng cây trồng tích hợp theo chiều dọc thông qua nền tảng nông nghiệp kỹ thuật số tập trung. Mang nền tảng đến các trang trại trong chuỗi cung ứng của bạn và số hóa các quy trình tìm nguồn cung ứng cây trồng của bạn

Hợp đồng với nông dân & tư vấn nông học

Theo dõi kế hoạch thu hoạch và thu hoạch thực tế theo trang trại, vụ mùa và cánh đồng trong thời gian thực. Đảm bảo nguồn cung cấp liên tục và giảm thiểu khoảng cách trong việc giao sản phẩm.

Thông tin chi tiết về cây trồng & các phương pháp nuôi trồng hay nhất

Cung cấp cho nông dân thông tin chi tiết theo thời gian thực về sức khỏe cây trồng, rủi ro và điều kiện khí hậu, cho phép đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu. Chia sẻ các thực hành nông học tốt nhất để tạo ra các sản phẩm lành mạnh, bổ dưỡng và an toàn một cách bền vững.

SEO Optimized

Giám sát các hoạt động nông học và sử dụng hóa chất nông nghiệp theo loại cây trồng và lĩnh vực để đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn về chất lượng và an toàn thực phẩm, đảm bảo toàn bộ khả năng truy xuất nguồn gốc.

Dự báo năng suất theo thời gian thực

Theo dõi kế hoạch thu hoạch và thu hoạch thực tế theo trang trại, vụ mùa và cánh đồng trong thời gian thực. Đảm bảo nguồn cung cấp liên tục và giảm thiểu khoảng cách trong việc giao sản phẩm

Chuỗi cung ứng bền vững

Phân tích các đặc điểm khí hậu trong chuỗi cung ứng của bạn, sử dụng đất và nước, tác động đến môi trường và sinh kế của nhà cung cấp. Đáp ứng các mục tiêu bền vững của bạn.

Phù hợp & hiệu quả với

Các hiệp hội, hợp tác xã
Hiệu quả cho các hiệp hội, hợp tác xã chuyên nghiệp tập trung vào cung cấp đầu vào, tư vấn nông học, tiếp thị cây trồng.
Thực phẩm & Đồ uống
Hiệu quả cao giúp các công ty thực phẩm và đồ uống có chiến lược chuỗi cung ứng bền vững và ký hợp đồng trực tiếp với nông dân.