+ 84 (0) 932 714 468  |   Agrivivietnam@gmail.com

Farm InSights

Agrivi 360 – Farm InSight

Agrivi 360 – Farm InSight là phần mềm quản lý trang trại dễ sử dụng được thiết kế để hỗ trợ nông dân đưa ra các quyết định nông học chính xác dựa trên thông tin chi tiết về đồng ruộng theo thời gian thực và đơn giản hóa việc quản lý trang trại.

Các lợi ích to lớn mà Agrivi 360 - Farm InSight cung cấp cho người dùng

Quy hoạch cây trồng hiệu quả

Khai thác tối đa các lĩnh vực của người sử dụng & lập kế hoạch tốt hơn bằng cách sử dụng tổng quan toàn diện về tất cả các luân canh cây trồng theo thời gian.

Hiển thị thông tin các hoạt động tức thì

Đưa ra quyết định kịp thời và dựa trên thực tế với thông tin chi tiết về lĩnh vực vệ tinh theo thời gian thực, báo cáo thời tiết, cảnh báo rủi ro và theo dõi tiến độ cây trồng.

Lưu giữ hồ sơ dễ dàng

Sử dụng phần mềm lưu trữ hồ sơ hiện trường hiệu quả để lưu trữ tất cả dữ liệu phun, bón phân và các dữ liệu quan trọng khác của người sử dụng.

Cải thiện khả năng sinh lời của trang trại

Tối ưu hóa chi phí và cải thiện lợi nhuận bằng cách theo dõi doanh thu, chi phí, thanh toán và phân tích kinh tế trang trại và đồng ruộng.

Truy xuất nguồn gốc cây trồng đầy đủ

Thu được giá cao và xây dựng vị thế thị trường vững chắc hơn bằng cách làm cho tất cả sản phẩm của bạn có thể truy xuất nguồn gốc hoàn toàn từ cánh đồng đến bàn ăn.

Quản lý trang trại đơn giản hóa

Lưu trữ tất cả dữ liệu trang trại của bạn ở một nơi, giúp truy cập dữ liệu mọi lúc, mọi nơi và dễ dàng tạo chứng nhận cho các kiểm toán viên và cơ quan có thẩm quyền.

Hiệu quả & nên được sử dụng cho