+ 84 (0) 932 714 468  |   Agrivivietnam@gmail.com

Các nông trại vừa & nhỏ

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ TRANG TRẠI AGRIVI 360

Các sản phẩm nông nghiệp kỹ thuật số của AGRIVI cung cấp cái nhìn tổng quan 360 độ về quy trình kinh doanh và quá trình sản xuất nông nghiệp của trang trại từ lập kế hoạch mùa vụ, quản lý hoạt động đồng ruộng, quản lý tài nguyên và tài chính đến ra quyết định nông học dựa trên thông tin chi tiết theo thời gian thực từ các cánh đồng.

Lợi ích to lớn có được khi sử dụng Agrivi 360 tại các nông trại vừa & nhỏ

Đơn giản hóa quản lý trang trại

Lưu trữ tất cả dữ liệu trang trại của bạn ở một nơi và có thể truy cập được mọi lúc, mọi nơi và thông qua mọi thiết bị. Quên giấy tờ, quên vô số bảng tính.

Lên kế hoạch cho một mùa sinh lời

Lập kế hoạch cây trồng dễ dàng và thông minh với tổng quan về lịch sử luân canh cây trồng để chọn loại cây trồng tốt nhất trên mỗi cánh đồng cho mùa vụ của bạn.

Quyết định nông học dựa trên thực tế

Thông tin chi tiết theo thời gian thực trên mỗi lĩnh vực để đưa ra quyết định kịp thời dựa trên thực tế. Theo dõi tiến độ cây trồng, nhận báo cáo thời tiết, giảm thiểu rủi ro sâu bệnh.

Giảm chi phí và cải thiện năng suất

Phân tích hiệu suất của các lĩnh vực, công nhân và thực hành nông học của bạn với các phân tích mạnh mẽ. Dễ dàng nhận KPI tài chính của bạn và xác định các cải tiến để tối ưu hóa chi phí và mang lại lợi nhuận cao hơn.

Thị trường có truy xuất nguồn gốc

Làm cho sản phẩm của bạn có thể truy xuất nguồn gốc từ cánh đồng này đến nơi khác để có được mức giá tốt nhất, vị trí thị trường tốt hơn và khả năng tiếp cận những người mua cao cấp.

Báo cáo cho chính quyền chỉ cần 1 Click

Đơn giản hóa việc quản lý trang trại và dễ dàng xuất các báo cáo với việc sử dụng đầu vào, tài chính hoặc báo cáo thu hoạch trên mỗi loại cây trồng và giống. Sử dụng nó cho người đánh giá chứng nhận (GlobalGAP) và cơ quan chức năng

Các sản phẩm cần cho nông trại

AGRIVI 360 FARM INSIGHT
AGRIVI IoT SOIL
AGRIVI IoT METEO