+ 84 (0) 932 714 468  |   Agrivivietnam@gmail.com

Liên hệ

Quý vị cần hỗ trợ về công nghệ quản trị trang trại?

Liên hệ

Agrivi Co.,ltd (Việt nam)
The Verosa Park, 39 Đường số 10, Khu phố 2, Phường Phú Hữu, Thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hotline

0932 714 468
0938 613 408

Email liên hệ

Info@agrivi.vn
Agrivivietnam@gmail.com

Quý vị quan tâm tới dịch vụ?