+ 84 (0) 932 714 468  |   Agrivivietnam@gmail.com

Farm Interprise

AGRIVI 360 - FARM INTERPRISE

Phần mềm quản lý trang trại dẫn đầu thị trường cho phép các công ty kinh doanh nông nghiệp lớn kiểm soát các hoạt động trang trại phức tạp, đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu, tối ưu hóa chi phí, cải thiện sản lượng dựa trên thông tin chi tiết theo thời gian thực và phân tích lĩnh vực nâng cao.

Các lợi ích to lớn mà Agrivi 360 - Farm Interprise cung cấp cho người dùng

Quản lý điều hành trang trại trung tâm

Một nền tảng cho tất cả dữ liệu nông nghiệp và quản lý quy trình, dễ dàng truy cập mọi lúc, mọi nơi. Tạo một bản sao kỹ thuật số cho trang trại của người sử dụng.

Quy hoạch cây trồng nâng cao

Lập kế hoạch tốt hơn và lập ngân sách cho mùa vụ của bạn với độ chính xác dựa trên tổng quan 360 độ về các kế hoạch nông học, tài chính và hoạt động theo mùa vụ và lĩnh vực.

Thông tin về từng lính vực theo thời gian thực

Đưa ra quyết định dựa trên thực tế dựa trên những hiểu biết thời gian thực về điều kiện thời tiết, nguy cơ sâu bệnh và sức khỏe cây trồng theo từng cánh đồng. Phân tích dữ liệu vệ tinh và dữ liệu quản lý vận hành theo lĩnh vực.

Phân tích trang trại mạnh mẽ

Có được những hiểu biết sâu sắc về các lĩnh vực, giống và thực tiễn hoạt động tốt nhất. Xác định sự thiếu hiệu quả, đưa ra quyết định đúng đắn để tối ưu hóa chi phí, cải thiện năng suất cây trồng và lợi nhuận.

Máy móc được kết nối, IoT và ERP

Tự động trao đổi dữ liệu với máy móc và kết nối các trạm thời tiết và cảm biến đất. Tích hợp phần mềm ERP để đồng bộ hóa tồn kho và chi phí sản xuất.

Báo cáo truy xuất nguồn gốc và tuân thủ quy chuẩn

Đảm bảo khả năng truy xuất nguồn gốc sản xuất cây trồng hoàn chỉnh và đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng, an toàn thực phẩm và tính bền vững như ISO 9001, Global GAP và HACCP.

Hiệu quả với các tổ hợp nông trại

Tổ hợp nông trại
Hiệu quả cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, các công ty kinh doanh nông nghiệp với các hoạt động lớn và phức tạp.