+ 84 (0) 932 714 468  |   Agrivivietnam@gmail.com

Farm Advisory

AGRIVI 360 - FARM ADVISORY

AGRIVI 360 - FARM ADVISORY là module Phần mềm tư vấn nông học cao cấp để cung cấp các đề xuất dựa trên dữ liệu dựa trên thông tin chi tiết theo thời gian thực từ các cánh đồng của nông dân.

Các lợi ích to lớn mà Agrivi 360 - Farm Advisory cung cấp cho người dùng

Nền tảng tư vấn tập trung

Mang đến các trang trại một nền tảng quản lý trang trại hàng đầu thị trường và trao quyền cho các nỗ lực tư vấn nông học của bạn bằng sự cộng tác kỹ thuật số và thông tin chuyên sâu về dữ liệu.

Thông tin về nông học theo thời gian thực

Theo dõi tiến độ cây trồng theo thời gian thực và rủi ro trên mỗi cánh đồng dựa trên dữ liệu thời tiết, dữ liệu vệ tinh, trinh sát và các phương pháp nông học được áp dụng thực tế.

Tư vấn dựa trên dữ liệu đáng tin cậy

Đưa ra các khuyến nghị cho nông dân dựa trên tiến độ cây trồng thực tế theo từng cánh đồng, ghi chép về các biện pháp nông học đã áp dụng trước đó và dự báo cho những ngày sắp tới.

Phân tích tính áp dụng vào thực tiễn tốt nhất

Phân tích các phương pháp dẫn đến năng suất tốt nhất trên khắp các trang trại và đưa ra lời khuyên cải thiện chất lượng. Chia sẻ các phương pháp hay nhất với các trang trại và tăng sản lượng của người sử dụng.

Phân tích khả năng sinh lời của trang trại

Xác định các khoản tiết kiệm chi phí có thể và cải thiện lợi nhuận bằng cách phân tích chi phí sản xuất và lợi nhuận theo từng lĩnh vực, cây trồng và giống.

Xây dựng lòng trung thành & quan hệ đối tác

Mang đến các trang trại một nền tảng quản lý trang trại hàng đầu thị trường, chia sẻ kiến thức, cung cấp lời khuyên dựa trên dữ liệu và xây dựng mối quan hệ đối tác lâu dài.

Phù hợp & hiệu quả với

Các nhà cung cấp vật tư đầu vào
Hiệu quả cao đối với các nhà sản xuất hạt giống, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón và máy móc.
Các chuyên gia nông học
Hỗ trợ các chuyên gia nông học, các công ty tư vấn nông nghiệp phát triển công việc kinh doanh