+ 84 (0) 932 714 468  |   Agrivivietnam@gmail.com

Agrivi Engage

AGRIVI ENGAGE

Nền tảng tư vấn AI kinh doanh đổi mới, được thiết kế riêng để hỗ trợ các mục tiêu của các công ty nông sản thực phẩm trong việc nuôi dưỡng mối quan hệ bền vững, lành mạnh và lâu dài với nông dân.