+ 84 (0) 932 714 468  |   Agrivivietnam@gmail.com

Các hiệp hội, hợp tác xã

Quản lý các hợp tác xã

Các sản phẩm nông nghiệp kỹ thuật số của AGRIVI cung cấp khả năng quản lý hợp tác xã nông dân 360 độ, từ ký kết hợp đồng với nông dân đến tư vấn nông học dựa trên dữ liệu, truy xuất nguồn gốc và hỗ trợ tiếp thị cây trồng.

Quản lý thành viên hợp tác xã

Quản lý tư cách thành viên trang trại và tất cả dữ liệu trang trại hợp pháp, địa lý và nhân khẩu xã hội. Cộng tác trực tiếp với nông dân thông qua nền tảng

Lập kế hoạch sản xuất theo trang trại

Các hợp đồng đơn giản cho phép bạn lập kế hoạch sản xuất theo trang trại và xác định đầu vào cũng như dịch vụ do hợp tác xã cung cấp trong suốt mùa vụ.

Tuân thủ các tiêu chuẩn

Đảm bảo rằng tất cả các trang trại đáp ứng các yêu cầu về an toàn thực phẩm, tính bền vững, chứng nhận và cơ quan có thẩm quyền. Chuẩn bị báo cáo cho kiểm toán viên và cơ quan chức năng trong một vài cú nhấp chuột.

Tư vấn dựa trên dữ liệu đáng tin cậy

Theo dõi tiến độ cây trồng theo từng trang trại và cánh đồng và nhận thông tin thời gian thực về các rủi ro. Cung cấp lời khuyên nông học trực tiếp dựa trên thực tế thông qua nền tảng này.

Hỗ trợ tiếp thị cây trồng

Nhận thông tin chi tiết về kế hoạch thu hoạch hàng ngày theo trang trại để lập kế hoạch giao hàng. Làm cho cây trồng hoàn toàn minh bạch và có thể truy xuất nguồn gốc để mang lại trải nghiệm đích thực cho người tiêu dùng

Đáp ứng chương trình sản xuất nông nghiệp bền vững

Đảm bảo áp dụng các thực hành nông nghiệp thông minh với khí hậu và tiết kiệm tài nguyên. Giám sát dấu chân khí hậu của hợp tác xã và tác động đến sinh kế của nông dân.

Agrivi 360 - Agriculture Supply Chain
AGRIVI IoT - SOIL
AGRIVI IoT - METEO

"6 bước hướng dẫn đăng ký sử dụng hiệu quả nền tảng Quản trị, vận hành trang trại thông minh AGRIVI"

Tìm hiểu các bước để đăng ký sử dụng nền tảng quản lý & vận hành trang trại, cách thức xác định các yêu cầu kinh doanh & các yếu tố quan trọng để đưa ra quyết định là gì?