+ 84 (0) 932 714 468  |   Agrivivietnam@gmail.com

Agrivi IoT Fleet

AGRIVI IoT - FLEET

Agrivi IoT Fleet là nền tảng quản lý đội xe toàn diện cho phép các trang trại doanh nghiệp giám sát máy móc nông nghiệp đa thương hiệu trong thời gian thực và thu thập dữ liệu sử dụng và tiêu thụ nhiên liệu thông qua phần mềm quản lý trang trại AGRIVI.

Lợi ích to lớn khi sử dụng thiết bị Agrivi IoT Fleet tại các trang trại

Theo dõi thời gian thực

Theo dõi vị trí GPS của máy móc và phương tiện, đồng thời nhận bản đồ tổng quan theo thời gian thực về tất cả máy móc, hành trình và chuyển động.

Thông tin chi tiết về đội xe tức thì

Nhận thông tin chi tiết tức thì với tính năng tự động phát hiện thời gian, mức tiêu thụ nhiên liệu, tốc độ máy và các thông số khác cho từng máy theo lĩnh vực và chuyến đi.

Trao đổi dữ liệu tự động

Giảm thiểu việc nhập liệu thủ công và loại bỏ sai sót của con người với các thiết bị theo dõi máy móc được đồng bộ hóa tự động với phần mềm quản lý trang trại AGRIVI.

Giám sát đội xe đa thương hiệu

Kết nối bất kỳ thương hiệu máy móc nào thông qua một giải pháp quản lý đội xe nhất bằng cách gắn GPS và thiết bị theo dõi máy móc thông qua CANBUS.

Định vị địa lý và đưa ra cảnh báo

Đặt bán kính chuyến đi của máy và nhận thông báo nếu máy đi ra khỏi khu vực đã đặt. Kiểm soát vị trí của máy trong thời gian thực và loại bỏ việc sử dụng sai mục đích.

Công tác kế toán chi phí chính xác

Phân bổ chi phí giờ máy và tiêu thụ nhiên liệu tự động theo từng cánh đồng cho các đơn đặt hàng sản xuất trong phần mềm quản lý trang trại AGRIVI đảm bảo hạch toán chi phí chính xác.

Sử dụng hiệu quả cho

Tổ hợp nông trại
Hiệu quả cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, các công ty kinh doanh nông nghiệp với các hoạt động lớn và phức tạp.