+ 84 (0) 932 714 468  |   Agrivivietnam@gmail.com

Agrivi IoT – Soil

Agrivi IoT Soil

Agrivi IoT - Soil

Các cảm biến đất được tích hợp sẵn cho phép nông dân theo dõi và phân tích các điều kiện của đất thông qua nền tảng quản lý trang trại AGRIVI và nhận thông tin chi tiết theo thời gian thực về độ ẩm, nhiệt độ, độ dẫn điện của đất và các dữ liệu khác theo thời gian thực.

Giải pháp phần cứng Plug & Play

Theo dõi dữ liệu tình trạng đất trực tiếp thông qua phần mềm quản lý trang trại của bạn với các cảm biến tình trạng đất được tích hợp sẵn.

Các phép đo tại chỗ chính xác

Theo dõi các điều kiện của đất như độ ẩm của đất, nhiệt độ, độ dẫn điện và các dữ liệu khác để đưa ra quyết định chính xác, kịp thời.

Quản lý tưới tiêu hiệu quả

Đo độ ẩm với độ chính xác và lên kế hoạch tưới bằng cách sử dụng thông tin chi tiết theo thời gian thực để tiết kiệm nước và giảm chi phí.

Quy hoạch nông nghiệp tiên tiến

Sử dụng dữ liệu tình trạng đất theo thời gian thực để tính toán chính xác thời gian bón phân và thuốc trừ sâu để bảo vệ cây trồng của bạn và cải thiện năng suất.

Gắn thẻ địa lý cảm biến đất

Nhận đầy đủ thông tin tổng quan địa lý đầy đủ về tất cả các vị trí cảm biến đất của bạn trực tiếp thông qua nền tảng quản lý trang trại AGRIVI.

Phân tích dữ liệu lịch sử

Lưu trữ dữ liệu tình trạng đất lịch sử, so sánh và phân tích dữ liệu đó với thông tin thời gian thực và thực hiện các biện pháp để tạo điều kiện tối ưu.

Sử dụng hiệu quả với

Các nông trại vừa, nhỏ
Áp dụng hiệu quả, trợ giúp nông dân trồng trọt chuyên nghiệp với sản xuất quy mô vừa & nhỏ (các sản phẩm như trái cây, rau, ngũ cốc).
Tổ hợp nông trại
Hiệu quả cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, các công ty kinh doanh nông nghiệp với các hoạt động lớn và phức tạp.
Các hiệp hội, hợp tác xã
Hiệu quả cho các hiệp hội, hợp tác xã chuyên nghiệp tập trung vào cung cấp đầu vào, tư vấn nông học, tiếp thị cây trồng.
Các nhà cung cấp vật tư đầu vào
Hiệu quả cao đối với các nhà sản xuất hạt giống, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón và máy móc.
Các tổ chức tín dụng
Cung cấp tài chính cho người nông dân, doanh nghiệp trong ngành nông nghiệp, thực phẩm.
Các chuyên gia nông học
Hỗ trợ các chuyên gia nông học, các công ty tư vấn nông nghiệp phát triển công việc kinh doanh