+ 84 (0) 932 714 468  |   Agrivivietnam@gmail.com

Thực phẩm & Đồ uống

Giải pháp tích hợp chuỗi cung ứng cho ngành thực phẩm & đồ uống

Nền tảng quản lý chuỗi cung ứng nông nghiệp mạnh mẽ dành cho các công ty thực phẩm và đồ uống, cho phép họ quản lý các quy trình tìm nguồn cung ứng thực phẩm có trách nhiệm và chỉ đạo các hoạt động ký kết hợp đồng với nông dân đồng thời đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, tính bền vững và khả năng truy xuất nguồn gốc.

Tích hợp chuỗi cung ứng

Tổ chức chuỗi cung ứng theo loại cây trồng, khu vực và nông dân thông qua cơ quan đăng ký trung tâm và cộng tác trực tiếp với nông dân thông qua nền tảng này.

Theo dõi hợp đồng một cách minh bạch

Quản lý hợp đồng một cách minh bạch với số lượng trên mỗi vụ mùa, đầu vào và dịch vụ được cung cấp, theo dõi việc thực hiện hợp đồng trong thời gian thực.

Đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng cao nhất

Cung cấp cho các nhà thầu kiến thức về các phương pháp thực hành nông học tốt nhất và đảm bảo họ tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn và bền vững cao nhất.

Giảm thiểu rủi ro tại thời gian thực

Cung cấp cho các nhà thầu thông tin chi tiết về tình trạng cây trồng, rủi ro và khí hậu theo thời gian thực, cho phép họ đưa ra các quyết định kịp thời và dựa trên thực tế.

Đảm bảo cung cấp thực phẩm liên tục

Giảm thiểu khoảng cách trong quá trình giao sản phẩm bằng cách theo dõi các thay đổi trong kế hoạch năng suất và tiến độ thu hoạch của trang trại, do đó đảm bảo nguồn cung liên tục mà không có khoảng cách trong quá trình giao sản phẩm.

Đảm bảo sự phát triển bền vững

Theo dõi tác động môi trường của các nhà thầu của bạn và đảm bảo áp dụng các biện pháp thông minh về khí hậu, tiết kiệm tài nguyên và bền vững.

Các sản phẩm sử dụng phù hợp

AGRICULTURE SUPPLY CHAIN
Hiệu quả cao giúp các công ty thực phẩm & đồ uống có chiến lược chuỗi cung ứng bền vững và ký hợp đồng trực tiếp với nông dân.
AGRIVI IoT SOIL
Các cảm biến đất được tích hợp sẵn cho phép nông dân theo dõi, phân tích các điều kiện của đất thông qua nền tảng quản lý trang trại AGRIVI.
AGRIVI IoT METEO
Là trạm khí tượng chuyên nghiệp tích hợp plug & play với nền tảng quản lý trang trại AGRIVI để theo dõi dữ liệu thời tiết nông nghiệp.