+ 84 (0) 932 714 468  |   Agrivivietnam@gmail.com

Tổ hợp các nông trại

Tăng cường hoạt động canh tác hiệu quả với các công cụ phân tích mạnh mẽ.

Với việc sử dụng số lượng lớn thông tin, công nghệ xử lý dữ liệu mạnh mẽ, Agrivi 360 - Farm Interprise thực sự cần thiết và phát huy hiệu quả cao trong việc đưa ra các quyết định quan trọng trong suốt quá tình canh tác tại tổ hợp trang trại lớn.

Lợi ích to lớn khi mà tổ hợp các trang trại sử dụng Agrivi 360 - Farm Interprise

Lập kế hoạch & Ngân sách chính xác

Lập kế hoạch hiệu quả hơn nhờ tổng quan toàn diện về luân canh cây trồng theo thời gian, đơn đặt hàng công việc, dịch vụ theo mùa và tất cả các yếu tố đầu vào khác.

Đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu lớn

Nhận thông tin chi tiết về rủi ro và nông học theo thời gian thực cho tất cả các lĩnh vực của bạn từ vệ tinh, bao gồm báo cáo thời tiết, cảnh báo dịch hại và tiến trình trồng trọt để đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu.

Tối ưu hóa tất cả các quy trình

Tăng sản lượng và lợi nhuận bằng cách sử dụng công cụ phân tích mạnh mẽ xác định các lĩnh vực, giống và phương pháp nông học hoạt động tốt nhất.

Số hóa các hoạt động trang trại

Mang số hóa đến mọi khía cạnh của hoạt động trang trại và tất cả nhân viên, từ người quản lý trang trại, nhà nông học đến người lái máy kéo và công nhân.

Quản lý tất cả dữ liệu nông nghiệp

Tạo một bản sao kỹ thuật số cho trang trại của bạn và lưu trữ tất cả dữ liệu của bạn ở một nơi. Kết nối dữ liệu cảm biến IoT, dữ liệu máy móc, dữ liệu vệ tinh và các dữ liệu khác vào một giải pháp duy nhất.

Tạo lập báo cáo dễ dàng

Thực hiện báo cáo cần thiết về an toàn thực phẩm, tính bền vững, chứng nhận và cơ quan chức năng nhanh hơn và dễ dàng hơn, thường chỉ bằng một vài cú nhấp chuột.

Các sản phẩm cần sử dụng

AGRIVI 360 - FARM INTERPRISE
AGRIVI IoT - SOIL
AGRIVI IoT METEO
AGRIVI IoT - FLEET-