+ 84 (0) 932 714 468  |   Agrivivietnam@gmail.com

Sản phẩm

Các sản phẩm Agrivi

Agrivi Vietnam Co., Ltd cung cấp các giải pháp quản trị toàn bộ quá trình sản xuất chuỗi sản phẩm nông nghiệp, thực phẩm thông qua các modules sẩn phẩm chuyên biệt, phù hợp với nhiều đối tượng người sử dụng với các quy mô khác nhau.

AGRIVI 360
Nền tảng công nghệ quản trị, vận hành toàn bộ hoạt động sản xuất tại trang trại, chuỗi dịch vụ cung cấp vật tư đầu vào .. mạnh mẽ, hiệu quả cao & phù hợp với nhiều đối tượng sủ dụng, quy mô trang trại có diện tích khác nhau.
AGRIVI IOT
Thông tin chi tiết theo thời gian thực về dữ liệu thực địa, từ điều kiện vi khí hậu và đất đai thổ nhưỡng vùng trông, đến giám sát đội máy móc, thiết bị nông nghiệp đang canh tác trên cánh đồng.