+ 84 (0) 932 714 468  |   Agrivivietnam@gmail.com

Lĩnh vực áp dụng

Các lĩnh vực áp dụng Agrivi hiệu quả

Agrivi - Phần mềm quản lý trang trại hàng đầu thế giới cho các bên liên quan trong chuỗi giá trị nông sản.
Tìm hiểu cách chúng ta có thể cùng nhau giải quyết những thách thức thực tế trong quy trình sản xuất thực phẩm.

Các nông trại vừa & nhỏ
Áp dụng hiệu quả, trợ giúp nông dân trồng trọt chuyên nghiệp với sản xuất quy mô vừa & nhỏ (các sản phẩm như trái cây, rau, ngũ cốc).
Tổ hợp nông trại
Hiệu quả cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, các công ty kinh doanh nông nghiệp với các hoạt động lớn và phức tạp.
Các hiệp hội, hợp tác xã
Hiệu quả cho các hiệp hội, hợp tác xã chuyên nghiệp tập trung vào cung cấp đầu vào, tư vấn nông học, tiếp thị cây trồng.
Thực phẩm & Đồ uống
Hiệu quả cao giúp các công ty thực phẩm và đồ uống có chiến lược chuỗi cung ứng bền vững và ký hợp đồng trực tiếp với nông dân.
Các tổ chức tín dụng, ngân hàng
Hiệu quả cao đối với các tổ chức tín dụng, ngân hàng kinh doanh cung cấp tài chính cho sản xuất nông nghiệp , chế biến thực phẩm
Các nhà cung cấp đầu vào
Hiệu quả cao đối với các nhà sản xuất hạt giống, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón và máy móc.
Các chuyên gia nông học
Hỗ trợ các chuyên gia nông học, các công ty tư vấn nông nghiệp phát triển công việc kinh doanh