+ 84 (0) 932 714 468  |   Agrivivietnam@gmail.com

Blog Post

Sự thật quan trọng nhất về canh tác hữu cơ

Sự thật quan trọng nhất về canh tác hữu cơ

Sự thật quan trọng nhất về canh tác hữu cơ

Canh tác hữu cơ ngày càng trở nên phổ biến như một phương thức canh tác trong trang trại. Mặc dù hầu hết đất nông nghiệp vẫn được xử lý thông qua canh tác thông thường, nhưng nhu cầu về nông nghiệp hữu cơ và cây trồng hữu cơ không ngừng tăng lên. Bài viết sau đây tiết lộ câu trả lời cho một số câu hỏi phổ biến liên quan đến canh tác hữu cơ, sự thật quan trọng nhất về canh tác hữu cơ..

Canh tác hữu cơ là gì?

Có nhiều định nghĩa khác nhau về canh tác hữu cơ. Hầu hết họ cho rằng canh tác hữu cơ không bao gồm phân bón tổng hợp và thuốc trừ sâu: Chính xác. Tuy nhiên, canh tác hữu cơ còn nhiều hơn thế. Là một thực hành quản lý trang trại hoàn toàn tự nhiên và bền vững, canh tác hữu cơ dựa trên các giá trị độc đáo. Nói cách khác, canh tác hữu cơ không chỉ là một thực hành nông trại mà còn là một triết lý làm việc cùng với thiên nhiên.

Sự thật quan trọng nhất về canh tác hữu cơ

Là một phương pháp quản lý trang trại toàn diện, canh tác hữu cơ nhằm mục đích tạo ra một hệ thống sản xuất lương thực bền vững về mặt xã hội, môi trường và kinh tế. Chính xác hơn, canh tác hữu cơ dựa trên việc quản lý hệ sinh thái nông nghiệp hơn là dựa vào các đầu vào canh tác bên ngoài, chẳng hạn như thuốc trừ sâu, phân bón nhân tạo, chất phụ gia và sinh vật biến đổi gen.

Nói cách khác, canh tác hữu cơ liên quan đến việc sử dụng các thực hành trang trại truyền thống kết hợp với nghiên cứu khoa học tiên tiến và đổi mới trang trại hiện đại.

Ví dụ, sử dụng phân chuồng và khử trùng đất sinh học thay vì phân bón tổng hợp. Nông dân hữu cơ là những người cứu hộ thực sự, những người làm việc chăm chỉ để trồng những loại cây trồng khỏe mạnh và bổ dưỡng. Trách nhiệm bổ sung đối với họ là duy trì hoặc tăng cường các nguồn tài nguyên thiên nhiên quan trọng nhất trong khi thực hành nông nghiệp bền vững cho các thế hệ tương lai.

Phong trào canh tác hữu cơ bắt đầu từ khi nào?

Khi dân số toàn cầu bắt đầu tăng nhanh, nhu cầu về tính bền vững hơn trong sản xuất lương thực trở nên rõ ràng hơn. Các phương thức canh tác không bền vững, chỉ hướng đến năng suất cao hơn, gây thêm áp lực lên các vấn đề toàn cầu như:

 • Biến đổi khí hậu
 • Mất đa dạng sinh học
 • Xói mòn đất
 • Ô nhiễm nguồn tài nguyên thiên nhiên quan trọng nhất (đất và nước)

Sự thật quan trọng nhất về canh tác hữu cơ

Để đáp ứng nhu cầu lương thực toàn cầu và giảm thiểu các vấn đề nói trên, nhiều quốc gia và nông dân đã chuyển sang thực hành trang trại hữu cơ. Ngày nay, có 2,3 triệu nông dân hữu cơ được chứng nhận ở 172 quốc gia. Quan trọng hơn, diện tích đất nông nghiệp canh tác hữu cơ không ngừng tăng lên. Tuy nhiên, canh tác hữu cơ chỉ chiếm 1% tổng diện tích đất nông nghiệp. Lý do cho một tỷ lệ nhỏ đất nông nghiệp hữu cơ nằm ở chỗ nông dân hữu cơ thường trồng trọt trên diện tích nhỏ hơn so với thông thường.

Nguyên tắc chính của canh tác hữu cơ

Canh tác hữu cơ được quy định chặt chẽ ở mỗi quốc gia. Tuy nhiên, có một số nguyên tắc chung cho tất cả nông dân hữu cơ như sau:

 • Nguyên tắc sức khỏe: khẳng định rằng canh tác hữu cơ nhằm bảo vệ và nâng cao sức khỏe của tất cả các sinh vật (bao gồm cả vi sinh vật trong đất, cũng như con người)
 • Nguyên tắc sinh thái: dựa trên thực tế là canh tác hữu cơ phải bảo vệ và mang lại lợi ích cho môi trường (cảnh quan, khí hậu, môi trường sống tự nhiên, đa dạng sinh học, không khí, nước và đất).
 • Nguyên tắc công bằng: nhằm cung cấp sự quản lý phù hợp về mặt xã hội và sinh thái đối với tài nguyên môi trường, cũng như cung cấp đủ thực phẩm chất lượng và các sản phẩm khác.
 • Nguyên tắc chăm sóc: nhấn mạnh sự đề phòng và trách nhiệm là mối quan tâm chính trong quản lý trang trại hữu cơ.

Sự thật quan trọng nhất về canh tác hữu cơ

Canh tác hữu cơ liên quan đến việc sử dụng các phương pháp canh tác truyền thống kết hợp với nghiên cứu khoa học tiên tiến và đổi mới trang trại hiện đại. Ví dụ, sử dụng phân chuồng và khử trùng đất sinh học.

Các thực hành khác nhau trong canh tác hữu cơ

Mỗi quốc gia quy định luật pháp và các quy định cho canh tác hữu cơ một cách riêng biệt. Dựa trên cơ sở đó, có nhiều loại thực hành khác nhau được đưa vào các loại hình canh tác hữu cơ. Tuy nhiên, có một số thực hành trang trại hữu cơ phổ biến phổ biến đối với hầu hết nông dân hữu cơ:

 • Luân canh cây trồng được sử dụng để duy trì độ phì nhiêu của đất và cải thiện khả năng bảo vệ cây trồng khỏi các loài gây hại khác nhau
 • Quản lý chất dinh dưỡng hữu cơ, dựa trên việc cải thiện chất hữu cơ của đất thông qua việc bón phân, ủ phân hoặc phủ đất
 • Trồng cây che phủ là một biện pháp hữu ích để kiểm soát côn trùng gây hại và cỏ dại, chống xói mòn đất cũng như cải thiện hàm lượng dinh dưỡng trong đất
 • Các biện pháp bảo vệ cây trồng phòng ngừa, chẳng hạn như chọn giống kháng bệnh, sự thích nghi của việc trồng hoặc gieo hạt và thời gian thu hoạch
 • Dựa vào thiên địch như một biện pháp bảo vệ sinh vật gây hại
 • Làm cỏ như một biện pháp quản lý cỏ dại không sử dụng hóa chất
 • Khử trùng đất kỵ khí giúp loại bỏ hoặc làm giảm các loài gây hại từ đất
 • Khoảng cách hợp lý giữa các loại cây trồng
 • Làm đất bằng máy
 • Tái chế vật liệu
 • Dựa vào các nguồn tài nguyên tái tạo
Canh tác hữu cơ: Duy trì lợi nhuận trong khi bảo vệ môi trường

Một trong những cuộc tranh luận cốt lõi trong canh tác hữu cơ hoặc thông thường là chủ đề về lợi nhuận. Trong khi thực tiễn của cả hai có thể được tranh luận, nông dân chủ yếu quan tâm đến năng suất và lợi nhuận của mỗi loại. Năng suất của trang trại phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm đặc điểm cây trồng, loại đất, điều kiện thời tiết, sâu bệnh và các yếu tố khác.

Canh tác thông thường được cho là có năng suất cao hơn hữu cơ. Tuy nhiên, chi phí đầu vào cao hơn và giá thị trường thấp hơn ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty. Nếu chúng ta xem xét kỹ hơn về sản lượng, thì canh tác hữu cơ vẫn kém năng suất hơn so với canh tác thông thường. Một lý do cho điều này là thực tế là canh tác hữu cơ thúc đẩy tăng trưởng cây trồng, trong khi canh tác thông thường giúp loại bỏ những thiệt hại tiềm ẩn đối với cây trồng.

Có một số ví dụ cho thấy canh tác hữu cơ có tiềm năng lớn cho năng suất đầy đủ.

Nghiên cứu do Viện Rodale tiến hành đã chứng minh rằng ngô trồng hữu cơ có năng suất cao hơn 31% so với ngô trồng thông thường trong những năm hạn hán. Cuối cùng, canh tác hữu cơ đã được chứng minh là một thực hành hiệu quả mặc dù năng suất thấp hơn điển hình. Một lý do cho hiệu quả của sản xuất hữu cơ là giá thị trường cao hơn mà cây trồng hữu cơ có thể yêu cầu. Các sản phẩm hữu cơ được chứng nhận có xu hướng đắt hơn khi mua công khai so với các sản phẩm thông thường.

Sự thật quan trọng nhất về canh tác hữu cơ

Lý do chính cho sự khác biệt đáng kể về giá này là nguồn cung cấp các sản phẩm hữu cơ có hạn, dẫn đến nhu cầu thị trường cao hơn. Do đầu vào sản xuất thấp hơn, nhu cầu cao hơn đối với các sản phẩm hữu cơ và giá có thể được tính cao hơn; nông dân hữu cơ có thể đạt được một lượng hiệu quả tương đương. Điều này giúp những người trồng trọt hữu cơ trở thành một đối thủ cạnh tranh thị trường mạnh mẽ và có khả năng trái ngược với những người nông dân thông thường.

Những lý do hàng đầu để trang trại hữu cơ

Canh tác hữu cơ không chỉ có nghĩa là “quay lại” với các phương pháp truyền thống. Trên thực tế, nhiều phương pháp canh tác được sử dụng trong quá khứ vẫn đang được sử dụng cho đến ngày nay. Canh tác hữu cơ tận dụng tốt nhất các kỹ thuật canh tác truyền thống lâu đời hơn và kết hợp chúng với kiến thức khoa học hiện đại. Vì vậy, nông dân nên chuyển sang canh tác hữu cơ hay hiện đại hóa thông qua các kỹ thuật canh tác thông thường?

Câu trả lời thực sự phụ thuộc vào một số yếu tố. Chúng bao gồm loại trang trại được đề cập, địa điểm, vụ mùa được đề cập và mục đích sản xuất. Nếu bạn đã tính đến tất cả các yếu tố này mà vẫn chưa quyết định, hãy xem bài đăng của chúng tôi về 12 lý do nên làm nông nghiệp hữu cơ.

Canh tác hữu cơ sẽ thay thế truyền thống?

Mối quan tâm của người tiêu dùng về sản xuất thực phẩm hữu cơ và ảnh hưởng của các phương pháp canh tác hiện đại đối với môi trường, đặc biệt là phúc lợi động vật đang gia tăng hàng ngày. Ngày càng có nhiều nông dân chuyển đổi sang canh tác hữu cơ. Một ví dụ điển hình về việc chuyển sang canh tác hữu cơ có thể thấy ở Bhutan. Chỉ với 700.000 dân, hầu hết là nông dân, Bhutan đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới chuyển đổi 100% sang canh tác hữu cơ. Tuy nhiên, vì thực phẩm hữu cơ được sản xuất mà không có đầu vào tổng hợp nên câu hỏi đặt ra là liệu hữu cơ có thực sự thay thế các phương pháp canh tác thông thường hay không.

Phần mềm quản lý trang trại như AGRIVI có thể hỗ trợ ngành công nghiệp hữu cơ như thế nào

Là một nông dân hữu cơ không phải là một công việc dễ dàng. Tuy nhiên, nó mang lại một số giá trị đặc biệt và mở ra những khả năng mới để đạt được sản xuất cây trồng bền vững. May mắn thay, sự phát triển của Phần mềm quản lý trang trại và nông nghiệp kỹ thuật số như AGRIVI hỗ trợ nông dân hữu cơ trong việc quản lý cây trồng của họ.

AGRIVI cho phép truy xuất nguồn gốc sản xuất hoàn chỉnh và minh bạch. Cho phép nông dân hữu cơ giới thiệu sản phẩm của họ với khách hàng và các công ty kinh doanh nông nghiệp mà họ hợp tác. Bên cạnh việc cung cấp giá trị gia tăng trên thị trường, với nông dân hữu cơ AGRIVI có thể dễ dàng quản lý báo cáo của họ cho chính quyền địa phương chỉ bằng vài cú nhấp chuột.

Sự thật quan trọng nhất về canh tác hữu cơ

AGRIVI hỗ trợ quản lý rủi ro thông qua thời tiết chính xác, hình ảnh vệ tinh cũng như cảnh báo dịch hại và thời tiết. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, AGRIVI hỗ trợ nông dân hữu cơ trong sứ mệnh đảm bảo sản xuất bền vững thông qua khả năng lập kế hoạch cho từng hoạt động dựa trên điều kiện thực tế của cây trồng và đồng ruộng, đồng thời tránh mọi hành vi xâm nhập đồng ruộng không cần thiết.

Câu hỏi thường gặp về canh tác hữu cơ

Mặc dù chủ đề đang gia tăng, nhưng vẫn còn rất ít câu hỏi thường gặp liên quan đến loại hình sản xuất bền vững này.

Thuốc trừ sâu có được sử dụng trong canh tác hữu cơ không?

Để bảo vệ năng suất và cải thiện sản xuất, người trồng hữu cơ sử dụng một số sản phẩm bảo vệ và phân bón. Tuy nhiên, sự khác biệt lớn giữa thực hành canh tác hữu cơ và thông thường là trong canh tác hữu cơ, các hóa chất được lấy từ các nguồn tự nhiên thay vì sử dụng thuốc trừ sâu tổng hợp, thuốc diệt cỏ hoặc phân bón. Điều quan trọng cần lưu ý là mỗi quốc gia có các quy định riêng về các sản phẩm bảo vệ và phân bón được phép sử dụng trong sản xuất hữu cơ.

Là canh tác hữu cơ tốt hơn cho môi trường?

Canh tác hữu cơ tốt hơn cho môi trường so với canh tác thông thường vì nó mang lại lợi ích cho toàn bộ hệ sinh thái bằng cách giảm thiểu việc sử dụng hóa chất và cải thiện các đặc tính tổng thể của đất.

Làm thế nào để thực hành trang trại hữu cơ liên quan đến sức khỏe của đất?

Thực hành hữu cơ cải thiện điều kiện đất tổng thể và ngăn ngừa xói mòn đất. Nông dân hữu cơ làm giàu đất bằng chất hữu cơ giúp cải thiện đáng kể độ phì nhiêu của đất.

Làm cách nào để trang trại của tôi được chứng nhận hữu cơ?

Mỗi quốc gia có các quy định và thủ tục riêng cần thiết để chứng nhận hữu cơ. Thông thường, các tổ chức tương ứng như USDA (Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ) ở mỗi quốc gia công bố thông tin trên trang web của họ. Đôi khi, còn có các dịch vụ Tư vấn hỗ trợ nông dân trong quá trình xin giấy chứng nhận.

Related Posts