+ 84 (0) 932 714 468  |   Agrivivietnam@gmail.com

Blog Post

Bạn đã sẵn sàng mạo hiểm với ô nhiễm toàn cầu để đạt được mục tiêu không còn nạn đói?

Bạn đã sẵn sàng mạo hiểm với ô nhiễm toàn cầu để đạt được mục tiêu không còn nạn đói?

Bạn đã sẵn sàng mạo hiểm với ô nhiễm toàn cầu để đạt được mục tiêu không còn nạn đói?

Sự gia tăng nhanh chóng của cơ giới hóa trang trại diễn ra vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20 đã dẫn đến những thay đổi đáng kể trong nông nghiệp. Sự ra đời và đổi mới của các loại máy móc như máy kéo, phân bón tổng hợp và thuốc trừ sâu đánh dấu sự khởi đầu của các biện pháp canh tác thâm canh. Khi dân số toàn cầu tiếp tục tăng nhanh, nhu cầu lương thực toàn cầu cũng tăng lên đáng kể. Do đó, việc đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng để nuôi sống dân số toàn cầu đã trở thành thâm canh. Bạn đã sẵn sàng mạo hiểm với ô nhiễm toàn cầu để đạt được mục tiêu không còn nạn đói?

Thâm canh hoá nông nghiệp là gì?

Thâm canh hóa nông nghiệp là quá trình tăng cường sử dụng vốn và lao động để tăng sản lượng và lợi nhuận của trang trại. Vì điều này, các biện pháp canh tác thâm canh thường được trình bày như một giải pháp để nuôi sống thế giới. Trong nỗ lực đáp ứng nhu cầu trên toàn thế giới và tăng năng suất cũng như lợi nhuận của trang trại, nông dân thâm canh chủ yếu dựa vào việc sử dụng máy móc, thuốc trừ sâu, phân bón tổng hợp và hệ thống tưới tiêu quy mô lớn.

Thâm canh như một thực hành trang trại năng suất

Với việc sử dụng tối ưu các yếu tố đầu vào, nông dân thâm canh quản lý để sản xuất nhiều cây trồng hơn trên một đơn vị đất, làm cho các phương pháp canh tác thâm canh này trở thành một cách đơn giản để tăng năng suất nông nghiệp. Thâm canh ngụ ý một hệ thống độc canh; có nghĩa là nông dân đơn giản hóa việc quản lý trang trại của họ bằng cách trồng cùng một loại cây trồng trong nhiều năm trên cùng một cánh đồng, giúp họ trở nên có tay nghề cao. Chi phí lao động liên quan đến loại hình canh tác này cũng thấp hơn so với các loại hình canh tác khác.

Bạn đã sẵn sàng mạo hiểm với ô nhiễm toàn cầu để đạt được mục tiêu không còn nạn đói?

Mặt trái của thâm canh

Trong khi thâm canh được giới thiệu như một giải pháp để cung cấp lương thực cho thế giới. Với năng suất của nông dân tăng lên, đồng thời, tính bền vững đã trở thành vấn đề. Các nhà khoa học đang ngày càng lo ngại về hậu quả môi trường của thâm canh.

Ví dụ, sử dụng nhiều thuốc trừ sâu làm giảm đa dạng sinh học và có thể có tác động tiêu cực đến các sinh vật hữu ích. Những tác động tiêu cực có thể có đối với sức khỏe con người cũng thường được đặt câu hỏi. Hơn nữa, thuốc trừ sâu và phân bón tổng hợp gây ô nhiễm và nhiễm độc đất và nước.

Thực hành quản lý trang trại thâm canh là một trong những nguyên nhân chính gây ra nạn phá rừng toàn cầu. Chặt và đốt nông nghiệp là một ví dụ về việc phá rừng nhiệt đới để tăng sản lượng cây trồng có thể gây ra nạn phá rừng và xói mòn đất như thế nào.

Bạn đã sẵn sàng mạo hiểm với ô nhiễm toàn cầu để đạt được mục tiêu không còn nạn đói?

Nhằm đạt được năng suất cao hơn, các biện pháp canh tác thâm canh góp phần gây ra biến đổi khí hậu, để lại dấu ấn sâu sắc đối với môi trường. Giải phóng mặt bằng để nhường chỗ cho việc trồng trọt, chăn nuôi gia súc thâm canh và lạm dụng phân bón góp phần đáng kể vào phát thải khí nhà kính toàn cầu.

Tính bền vững của thực hành trang trại thâm canh

Có nhiều cuộc thảo luận về tính bền vững của thâm canh. Sản xuất cây trồng bền vững nhằm tăng năng suất đồng thời bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá. Với tất cả những hậu quả tiêu cực của các hoạt động canh tác thâm canh, rõ ràng là hoạt động này không bền vững lâu dài.

Tuy nhiên, bằng cách chuyển đổi các phương pháp thâm canh quản lý trang trại thành một loại hình nông nghiệp bảo tồn, nông dân thâm canh sẽ có thể phát triển sản xuất cây trồng bền vững hơn trên đất của họ. Hơn nữa, nhiều nông dân truyền thống thâm canh đang bắt đầu nhận ra lợi ích của canh tác hữu cơ và đang đưa một số thực hành hữu cơ vào quản lý trang trại của họ.

Để đạt mục tiêu Không còn nạn đói , sản xuất lương thực phải theo hướng bền vững. Bằng cách bảo vệ môi trường, nông dân có thể bảo vệ các nguồn sản xuất có giá trị nhất, do đó bảo vệ nguồn cung cấp lương thực toàn cầu.

Related Posts