+ 84 (0) 932 714 468  |   Agrivivietnam@gmail.com

Blog Post

EU ban hành ngưỡng dư lượng thuốc trừ sâu có nicotine

EU ban hành ngưỡng dư lượng thuốc trừ sâu có nicotine

EU ban hành ngưỡng dư lượng thuốc trừ sâu có nicotine

Ngày 26 tháng 7, EU đăng công báo Quy định (EU) số 2023/1536, ngày 25 tháng 7 năm 2023, sửa đổi Phụ lục III của Quy định (EC) số 396/2005 về ngưỡng dư lượng nicotine có trong hoặc trên một số sản phẩm.

Theo đó; mức dư lượng tối đa chất nicotine chung trong hoặc trên một số sản phẩm rau, củ, quả, ngũ cốc là 0,01mg/kg; tuy nhiên cũng có một số ngoại lệ như:
– MRL nicotin trong rose hip giảm từ 0,3 mg/kg xuống 0,2 mg/kg.
– Trong rau gia vị và hoa ăn được giảm từ 0,4 mg/kg xuống 0,1 mg/kg.
– Trong nấm dại (tươi) giảm từ 0,04 mg/kg xuống 0,02 mg/kg.
– Trong chè giảm từ 0,6 mg/kg xuống 0,5 mg/kg.
Quy định này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 9 năm 2023, ngoại trừ điều 2 được áp dụng từ ngày 14 tháng 9 năm 2023.

Nguồn: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Related Posts