+ 84 (0) 932 714 468  |   Agrivivietnam@gmail.com

Blog Post

Cung cấp Công nghệ trong Nông nghiệp thông qua Quan hệ đối tác

Cung cấp Công nghệ trong Nông nghiệp thông qua Quan hệ đối tác

Cung cấp Công nghệ trong Nông nghiệp thông qua Quan hệ đối tác: Khám phá Chương trình Đối tác AGRIVI

Trong thế giới AgTech năng động , quan hệ đối tác là một phần quan trọng trong việc thúc đẩy đổi mới, tính bền vững và hiệu quả trong nông nghiệp. Khi bối cảnh nông nghiệp phát triển theo hướng số hóa, sự hợp tác giữa các công ty công nghệ, nhà tư vấn, các bên liên quan trong nông nghiệp và nông dân trở nên cần thiết để giải quyết những thách thức và cơ hội phía trước.

Với mạng lưới đối tác toàn cầu và hơn 20 đối tác, AGRIVI cung cấp giải pháp Phần mềm quản lý trang trại hàng đầu cho hàng trăm loại cây trồng trên toàn thế giới , hỗ trợ và số hóa nông dân hướng tới nền nông nghiệp bền vững và linh hoạt hơn.

Quan hệ đối tác là một phần quan trọng của bối cảnh kinh doanh. Nhận thức được những hạn chế của việc cố gắng giải quyết mọi khía cạnh trong nội bộ, các công ty đang chuyển sang quan hệ đối tác chiến lược như một phương tiện chuyên môn hóa. Đó là một cách tiếp cận hợp tác trong đó các thực thể thừa nhận điểm mạnh của nhau và kết hợp chúng thành các mô hình kinh doanh có ý nghĩa nhằm mang lại lợi ích cho khách hàng cuối cùng – những người nông dân.

Điều gì tạo nên sự hợp tác thành công?

Cung cấp Công nghệ trong Nông nghiệp thông qua Quan hệ đối tác

Trong AgTech , hai hoặc nhiều công ty có thể hợp tác để cùng nhau mang lại các giải pháp nông nghiệp kỹ thuật số cho nông dân trên toàn cầu. Loại mối quan hệ hợp tác này mở rộng danh mục đầu tư của họ, kết hợp các đề xuất giá trị đa dạng. Quan hệ đối tác cho phép các tổ chức khai thác các phân khúc khách hàng mới, mở rộng phạm vi tiếp cận và củng cố đội ngũ bán hàng thông qua nỗ lực tổng hợp. Nhưng để tạo nên sự hợp tác thành công cho cả hai bên, có một số nền tảng chung đó là tầm nhìn chung, sự tham gia ở mọi cấp độ cũng như việc xác định và duy trì các mục tiêu.

Một khía cạnh quan trọng của Chương trình Đối tác AGRIVI là sức mạnh tổng hợp giữa công nghệ dựa trên dữ liệu và các chuyên gia công nghệ và nông nghiệp tại chỗ. Nó có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc phổ biến kiến thức và thực hành tốt nhất cho nông dân. Bằng cách kết nối với các công ty và chuyên gia tư vấn của AgTech , nông dân có thể tiếp cận các công cụ và tài nguyên để đưa ra quyết định sáng suốt, tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên và nâng cao năng suất tổng thể.

Khám phá các mô hình chương trình đối tác AGRIVI dành cho các bên liên quan khác nhau

Chương trình Đối tác AGRIVI có một số lựa chọn chương trình đặc biệt phù hợp với nhu cầu và tầm nhìn của công ty đối tác. Cả hai công ty đều không có chuyên môn và tầm nhìn giống nhau, vì vậy việc phân khúc là rất quan trọng trong việc kết hợp những gì tốt nhất cho cả hai bên.

Cung cấp Công nghệ trong Nông nghiệp thông qua Quan hệ đối tác

AGRIVI có bốn mô hình đối tác mang đến cho các công ty khác nhau cơ hội tìm kiếm những khả năng mới để phát triển hoạt động kinh doanh của họ:

Chương trình đối tác giải pháp 

Chương trình này cung cấp cho các công ty chuyển đổi tư vấn và triển khai ERP/CRM cơ hội trở thành đại lý được cấp phép, mở rộng danh mục đầu tư và tạo nguồn doanh thu mới với Phần mềm quản lý trang trại hàng đầu dành cho Trang trại doanh nghiệp và các công ty thực phẩm nông nghiệp khác. Nó phù hợp lý tưởng cho các Công ty CNTT, Nhà tích hợp hệ thống (ISV), Nhà cung cấp CRM & ERP và Công ty tư vấn.

Chương trình đối tác đại lý 

Chương trình đối tác đại lý AGRIVI mang đến cơ hội cho các nhà bán lẻ, nhà cung cấp đầu vào và công ty tư vấn trở thành đại lý được cấp phép, xây dựng mạng lưới của họ và tạo ra các nguồn doanh thu mới . Nó bao gồm việc bán lại các đăng ký giấy phép phần mềm cho khách hàng của họ, mang đến cơ hội cho một dịch vụ mới và tạo ra thu nhập mới.

Chương trình đối tác công nghệ 

Nó cho phép các công ty phát triển khả năng tích hợp với nền tảng Phần mềm quản lý trang trại AGRIVI hàng đầu trong ngành và cung cấp các giải pháp bổ sung cho mạng lưới khách hàng của họ . Chương trình đối tác này phù hợp lý tưởng cho các nhà cung cấp Trạm thời tiết & Cảm biến đất, nhà cung cấp Hình ảnh vệ tinh và máy bay không người lái, nhà cung cấp hệ thống tưới tiêu, nhà cung cấp máy móc hoặc nhà cung cấp IoT & Quản lý đội tàu.

Chương trình đối tác tư vấn 

Vai trò chính của Đối tác tư vấn của AGRIVI là tư vấn cho khách hàng của họ trong ngành Thực phẩm và Nông nghiệp trải qua quá trình số hóa với Giải pháp Phần mềm Quản lý Trang trại AGRIVI hàng đầu trong ngành , đây là một giải pháp hoàn hảo cho các công ty tư vấn, công ty chuyển đổi kỹ thuật số, công ty nông học cố vấn hoặc nhà cung cấp tuân thủ nông nghiệp.

Chuyển giao kiến thức và chuyên môn để tạo ra tác động có ý nghĩa tại địa phương

Chia sẻ kiến thức và công nghệ để giải quyết những thách thức cụ thể của địa phương là một trong những lợi ích quan trọng của Chương trình Đối tác AGRIVI. Trao quyền cho nông dân bằng các giải pháp công nghệ hàng đầu và cung cấp hỗ trợ chuyên môn từ hiện trường có thể mang lại tác động có giá trị cho cộng đồng địa phương. Ví dụ: sự hợp tác của AGRIVI với đối tác Genome Technologies ở Kenya đã tác động đến cộng đồng địa phương ở Châu Phi.

Bằng cách trao quyền cho nông dân bằng các giải pháp tiên tiến, cả hai công ty đều đang đóng góp vào sự phát triển kinh tế của khu vực. Năng suất cây trồng tăng đồng nghĩa với thu nhập cao hơn cho nông dân, dẫn đến mức sống được cải thiện và an ninh lương thực tốt hơn cho các gia đình.

Quan hệ đối tác với công ty FarmGenius từ Morrocco thể hiện việc triển khai công nghệ thành công trong nông nghiệp nhằm giải quyết tác động của biến đổi khí hậu. Bằng cách tận dụng các công nghệ thông minh về khí hậu, AGRIVI và FarmGenius đang cung cấp cho nông dân những hiểu biết hữu ích để thích ứng với các kiểu thời tiết thay đổi và tối ưu hóa hiệu quả tưới tiêu do thiếu nước tưới trong khu vực.

Mang lại cuộc cách mạng kỹ thuật số cho ngành nông nghiệp

Tóm lại, quan hệ đối tác đóng vai trò quan trọng trong tiềm năng biến đổi của AgTech . Khi ngành nông nghiệp đón nhận những tiến bộ công nghệ, những nỗ lực hợp tác sẽ tiếp tục định hình tương lai của ngành nông nghiệp, làm cho ngành nông nghiệp trở nên hiệu quả, bền vững và kiên cường hơn khi đối mặt với những thách thức toàn cầu đang gia tăng.

                                     Cung cấp Công nghệ trong Nông nghiệp thông qua Quan hệ đối tác

“Với việc AGRIVI là công ty dẫn đầu thị trường trong việc cung cấp giải pháp chuyển đổi kỹ thuật số cho ngành nông nghiệp, công ty đã đạt được danh tiếng to lớn khi bước vào một lĩnh vực khó khăn về công nghệ. AGRIVI đã giúp chúng tôi tiếp cận với nhiều loại người trồng trọt khác nhau, từ nông dân quy mô nhỏ đến người trồng trọt trong doanh nghiệp, đồng thời cung cấp chương trình giới thiệu xuất sắc và hỗ trợ liên tục bao gồm cả việc thu hút khách hàng để giành được thỏa thuận, thực sự là một đối tác được đánh giá cao“, Rozita Mohd Nor, Chủ sở hữu RHE Solutions , Malaysia .

Related Posts