+ 84 (0) 932 714 468  |   Agrivivietnam@gmail.com

Blog Post

Chuyển đổi hệ thống lương thực, thực phẩm lành mạnh, bền vững: Mục tiêu và hành động của Việt Nam

Chuyển đổi hệ thống lương thực, thực phẩm lành mạnh, bền vững: Mục tiêu và hành động của Việt Nam

Chuyển đổi hệ thống lương thực, thực phẩm lành mạnh, bền vững: Mục tiêu và hành động của Việt Nam

Việt Nam là một trong những quốc gia có nền nông nghiệp phát triển, đóng góp quan trọng vào an ninh lương thực và phát triển kinh tế của đất nước. Tuy nhiên, nông nghiệp Việt Nam cũng đang đối mặt với nhiều thách thức như biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, giảm chất lượng đất, suy giảm nguồn gen, cạnh tranh quốc tế… Do đó, việc chuyển đổi hệ thống lương thực, thực phẩm theo hướng lành mạnh, bền vững: Mục tiêu và hành động của Việt Nam là rất cần thiết và khẩn cấp.

https://youtu.be/UGsPqjIytTM

Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan, việc chuyển đổi hệ thống lương thực, thực phẩm theo hướng lành mạnh, bền vững là rất quan trọng, nhằm đảm bảo cho mọi người dân được cung cấp, tiếp cận đủ lương thực, đảm bảo dinh dưỡng trong khi vẫn phải bảo vệ môi trường, bảo tồn các tài nguyên thiên nhiên và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Để thực hiện mục tiêu này, Chính phủ Việt Nam đã ban hành “Kế hoạch hành động quốc gia chuyển đổi Hệ thống lương thực thực phẩm minh bạch, trách nhiệm và bền vững ở Việt Nam đến năm 2030”

Để thực thi mục tiêu trở thành quốc gia sản xuất và cung cấp thực phẩm minh bạch – trách nhiệm – bền vững. Kế hoạch được xây dựng trên cơ sở 5 lộ trình hành động gồm: đảm bảo mọi người tiếp cận được lương thực và dinh dưỡng; tăng cường an toàn và chất lượng của lương thực và thực phẩm; giảm thiểu lãng phí và mất mát trong chuỗi giá trị; tăng cường hiệu quả sử dụng tài nguyên và giảm thiểu phát thải; tăng cường khả năng chịu đựng và phục hồi của hệ sinh thái.

Bên cạnh đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đã hoàn thiện dự thảo Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Chiến lược này xoay quanh 3 trụ cột: “nông nghiệp sinh thái” “nông thôn hiện đại” “nông dân thông minh”. Chiến lược mang tư duy phát triển nông nghiệp chuyển từ sản xuất sang kinh tế; từ chú trọng về năng suất, sản lượng sang tích hợp đa giá trị; từ tận dụng, khai thác sang sử dụng hợp lý, nuôi dưỡng làm giàu tài nguyên phục vụ nhu cầu bền vững; từ ngắn hạn sang cục bộ trong dài hạn; kết nối liên vùng liên khu vực; từ cung ứng những mặt hàng có thể sản xuất sang đáp ứng đa dạng nhu cầu theo chuỗi giá trị hòa nhập với xu thế phát triển của toàn cầu.

Để hỗ trợ việc chuyển đổi hệ thống lương thực, thực phẩm lành mạnh, bền vững, Việt Nam cũng đã nhận được sự hợp tác và hỗ trợ của nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế.

Mới đây, tại Hội nghị Toàn cầu lần thứ 4 Hệ thống Lương thực, Thực phẩm Bền vững, diễn ra từ ngày 24-27/4/2023, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan và Trưởng đại diện FAO Rémi Nono Womdim đã ký kết Khung chương trình hợp tác Việt Nam – FAO. Khung chương trình này nhằm tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như: chuyển đổi số trong nông nghiệp; phát triển chuỗi giá trị bền vững; quản lý rủi ro và ứng phó khẩn cấp; an toàn và chất lượng thực phẩm; bảo tồn và sử dụng bền vững các tài nguyên thiên nhiên.

Việc chuyển đổi hệ thống lương thực, thực phẩm lành mạnh, bền vững không chỉ góp phần nâng cao an sinh xã hội và phát triển kinh tế của Việt Nam, mà còn đóng góp vào việc bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và thúc đẩy phát triển bền vững của khu vực và toàn cầu.

Quý vị quan tâm đến hệ thống quản trị trang trại thông minh, xuất nhập khẩu nông sản, liên hệ Agrivi Vietnam Co., Ltd để có tư vấn tốt nhất.

Related Posts