+ 84 (0) 932 714 468  |   Agrivivietnam@gmail.com

Blog Post

Bao nhiêu thực phẩm bị lãng phí hàng năm?

Bao nhiêu thực phẩm bị lãng phí hàng năm?

Bao nhiêu thực phẩm bị lãng phí hàng năm?

Một ngành công nghiệp thực phẩm toàn cầu chắc chắn sẽ có một số lãng phí. Nhưng có bao nhiêu lãng phí có thể ngăn chặn được? Bao nhiêu thực phẩm bị lãng phí hàng năm?

Từ trang trại đến bàn ăn, sản phẩm bị lãng phí với số lượng đáng kinh ngạc. Thực hiện phần của bạn bằng cách đảm bảo bạn không lãng phí bất kỳ sản phẩm nào bạn mua. Cảm ơn Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc về những đồ họa thông tin hấp dẫn này.

Bao nhiêu thực phẩm bị lãng phí hàng năm?

Bao nhiêu thực phẩm bị lãng phí hàng năm?

Bao nhiêu thực phẩm bị lãng phí hàng năm?

Related Posts