+ 84 (0) 932 714 468  |   Agrivivietnam@gmail.com

Blog Post

Bảo vệ dịch hại kịp thời

Bảo vệ dịch hại kịp thời

Bảo vệ dịch hại kịp thời

Làm nông có thể là một công việc tuyệt vời dưới bầu trời rộng mở. Nhưng đôi khi “bầu trời mở” đó quyết định dòng chảy canh tác, tổng sản lượng và năng suất theo thời tiết (mưa, hạn, mưa đá, sương giá). Vì thời tiết là một yếu tố chính trong canh tác, nông dân cần quản lý một số biện pháp thực hành nhất định để bảo vệ cây trồng của họ khỏi các điều kiện thời tiết xấu cũng như các loại côn trùng và bệnh tật do thời tiết gây ra. Bảo vệ dịch hại kịp thời sẽ góp phần tăng năng suất cũng như chất lượng cây trồng.

Phần  mềm  quản lý trang trại AGRIVI – trợ  thủ  đắc  lực

Khi họ đấu tranh để duy trì lợi nhuận trong nền kinh tế toàn cầu cạnh tranh cao, nông dân phải tìm ra các công cụ thân thiện với môi trường, hiệu quả về chi phí để ngăn chặn côn trùng, bệnh thực vật và các loài gây hại khác. Đây chính là lúc phần mềm quản lý trang trại AGRIVI trợ giúp.

Trên mỗi cánh đồng được đánh dấu trên bản đồ vệ tinh và gắn với một loại hình sản xuất cây trồng nhất định. Chúng tôi theo dõi diễn biến thời tiết để tìm điều kiện thuận lợi cho sâu bệnh phát sinh. Nếu những điều kiện này xuất hiện, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn để bạn có thể xem xét việc xử lý cây trồng của mình chống lại các loài côn trùng gây hại và bệnh tật này. Bạn sẽ nhận được thông báo này trên biểu tượng đồng hồ báo thức trên thanh điều hướng của mình – nơi bạn có thể xem trên cánh đồng nào và loại cây trồng nào sẽ xuất hiện một loại dịch hại nhất định.

Bảo vệ dịch hại kịp thời

Bảo vệ dịch hại kịp thời

Cảnh báo dịch hại trong phần mềm quản lý trang trại AGRIVI

Cơ Sở Kiến Thức Dịch Hại AGRIVI

Đối với mỗi loại côn trùng gây hại và bệnh tật, hệ thống sẽ cung cấp cho bạn một danh sách các hoạt chất mà bạn có thể sử dụng để xử lý loại côn trùng gây hại này, cho dù đó là hóa chất, hữu cơ hay sinh học. Mỗi hoạt chất có thể được nhấp vào để hiển thị danh sách các sản phẩm thương mại có chứa hoạt chất này.

Bảo vệ dịch hại kịp thời

Danh sách sâu hại lúa bằng hoạt chất trong phần mềm quản lý nông trại AGRIVI

Cảnh báo thời tiết tùy chỉnh trong AGRIVI

AGRIVI cũng có tính năng cảnh báo thời tiết tùy chỉnh, dành cho những người nông dân muốn tạo cảnh báo của riêng họ. Nó có thể là báo động dịch hại hoặc thậm chí là báo động mưa hoặc nhiệt độ thấp/cao. Để thiết lập báo thức, bạn phải nhập thông tin cơ bản như khoảng thời gian, nhiệt độ tối thiểu và tối đa trong khoảng thời gian được quan sát, độ ẩm và lượng mưa. Bạn cũng có thể gán báo động đó cho một lĩnh vực và sản lượng cây trồng cụ thể. Khi điều kiện thời tiết trùng với các thông số bạn đã nhập, báo thức sẽ bật lên để thông báo cho bạn.

Bảo vệ dịch hại kịp thời

Bảo vệ dịch hại kịp thời

Tùy chỉnh cảnh báo thời tiết trong phần mềm quản lý trang trại AGRIVI

Bảo vệ kịp thời là bước quan trọng nhất để ngăn chặn giảm năng suất do sâu bệnh. Khi mùa sinh trưởng bắt đầu, cách tốt nhất để ngăn ngừa sâu bệnh là xem xét cẩn thận và thường xuyên cây trồng của bạn.

Đừng lãng phí thời gian của bạn vào việc lướt qua các lĩnh vực, hãy để phần mềm làm công việc tẻ nhạt đó cho bạn.

Related Posts