+ 84 (0) 932 714 468  |   Agrivivietnam@gmail.com

Blog Post

Các biện pháp quan trọng áp dụng để bảo vệ khả năng sinh lời của trang trại

Các biện pháp quan trọng áp dụng để bảo vệ khả năng sinh lời của trang trại

Các biện pháp quan trọng áp dụng để bảo vệ khả năng sinh lời của trang trại

Năm 2023, trang trại đang đối mặt với áp lực lợi nhuận ở mọi vùng địa lý. Trong thời gian gần đây, lạm phát đã làm tăng đáng kể chi phí sản xuất trong khi giá nông sản không tăng, tạo ra áp lực lớn đối với các trang trại.

Thống kê toàn cầu cho thấy 75% các trang trại đang phải đối mặt với tăng chi phí và khoảng 60% dự đoán rằng tình trạng lạm phát hiện tại sẽ làm tăng thêm chi phí trong vòng 12-18 tháng tới. Tác động tổng thể của nền kinh tế đối với các lĩnh vực đầu vào quan trọng của nông nghiệp như: phân bón (71%), thuốc bảo vệ thực vật (30%) và lao động (17%).

Trong bối cảnh này, việc quan tâm hàng đầu của các trang trại là: làm thế nào để bảo vệ khả năng sinh lời của trang trại trong nền kinh tế khó khăn như vậy? Các biện pháp quan trọng để áp dụng như sau:

Vượt qua thách thức với công nghệ quản lý dữ liệu

Sau mỗi vụ mùa, ngườii nông dân cần có nhận thức rõ về lợi nhuận và năng suất sản xuất nông nghiệp của mình. Để đạt được năng suất, người nông dân phải đối mặt với nhiều yếu tố hạn chế khác nhau. Những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất của một trang trại  như:

 • Đất đai hiện có
 • Giá cả nông sản
 • Điều kiện thời tiết khắc nghiệt
 • Tiếp cận thị trường
 • Kiến thức hạn chế
 • Thiếu công nghệ mới.

Năng suất trang trại rất quan trọng để tối đa hóa sản lượng có thể được tạo ra từ các nguồn lực sẵn có. Khi năng suất cao dẫn đến tăng sản lượng, điều đó không có nghĩa là trang trại hoạt động có lãi. Khả năng sinh lời đòi hỏi phải tập trung vào cả doanh thu và chi phí. Doanh  thu  phải lớn  hơn các chi phí (liên quan đến việc điều hành hoạt động kinh doanh trang trại) thì  hoạt  động  của  trang  trại đó mới có lợi nhuận.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc sống của nông dân và cải thiện lợi nhuận của họ, quản lý trang trại dựa trên dữ liệu là cách an toàn duy nhất để đưa ra các quyết định kinh doanh thông minh. Quản lý trang trại dựa trên dữ liệu hỗ trợ nông dân đo lường tất cả các khía cạnh kinh doanh từ hoạt động của đất và cây trồng đến tài chính. Từ đó, nông dân có thể đưa ra quyết định kinh doanh dựa trên dữ liệu, thay vì dựa vào cảm tính. Việc hiểu rõ dữ liệu là rất quan trọng để tăng năng suất, tính bền vững và cuối cùng là khả năng sinh lời của trang  trại.

Cách mạng hóa khả năng sinh lời của trang trại: Sức mạnh của nông nghiệp kỹ thuật số

Nông dân nói chung không kiểm soát được giá cây trồng của họ trên thị trường. Vì nó được xác định bởi nhiều yếu tố khác nhau như: cung và cầu, điều kiện thời tiết và chính sách của chính phủ. Do đó, nông dân cần tập trung vào hai lĩnh vực mà họ có thể kiểm soát để tối đa hóa lợi nhuận của mình:

 • Đảm bảo năng suất và chất lượng cây trồng cao;
 • Tiết kiệm chi phí về ứng dụng đầu vào và vận hành trang trại hiệu quả.

Khi đưa ra các quyết định nông học tốt hơn dựa trên thông tin chi tiết theo thời gian thực trong hai lĩnh vực này, nông dân có thể cải thiện lợi nhuận tổng thể ngay cả khi họ không thể kiểm soát giá bán cây trồng của mình.

AGRIVI Việt  Nam phần mềm quản lý trang trại hàng đầu thế giới. Cung cấp một loạt các tính năng hỗ trợ các trang trại đưa ra các quyết định cả về nông học và kinh tế, mang lại kết quả rõ ràng như:

 • Tiết kiệm 23% đầu vào bằng cách sử dụng các giải pháp nông nghiệp chính xác của chúng tôi, hoặc
 • Tăng 10% doanh thu trên khắp các trang trại trong hợp tác xã bằng cách cải thiện năng suất và sản lượng.

Phần mềm quản lý trang trại AGRIVI cũng cung cấp cho nông dân khả năng lập kế hoạch lợi nhuận trên từng cánh đồng. Đồng  thời so sánh lợi nhuận kế hoạch với thực tế vào cuối vụ. Qua đó, nông dân thấy được ruộng nào có lãi, ruộng nào thiếu và dễ dàng đưa ra quyết định quản lý tiếp theo cho vụ sau.

Cuối cùng, bằng cách sử dụng đầy đủ tất cả các chức năng có sẵn của nền tảng trong suốt các mùa, nông dân có thể giảm trung bình 5-10% tổng chi phí hoạt động.

Các trang trại có nên mua phần mềm quản lý trang trại nếu họ cần tối ưu hóa chi phí không?

Khi bạn biết rằng mình có thể đạt được ROI ngay trong hai vụ đầu tiên, thì việc đầu tư vào nền tảng quản lý trang trại AGRIVI trở thành một lựa chọn rất hấp dẫn với thời gian hoàn vốn nhanh hơn so với đầu tư vào một chiếc máy kéo mới. Nói một cách chính xác, nếu sử dụng triệt để nền tảng quản lý trang trại AGRIVI, để

 • Đảm bảo năng suất và chất lượng cây trồng cao,
 • Tối ưu hóa chi phí, các trang trại có thể thu được lợi tức đầu tư cao, thậm chí thu về 8-12 USD cho mỗi 1 USD đầu tư vào nền tảng AGRIVI.

AGRIVI là một lựa chọn tuyệt vời mà các trang trại đang tìm kiếm:

 • Nền tảng quản lý trang trại toàn diện
 • Nền tảng đã được chứng minh với cơ sở khách hàng toàn cầu
 • Kết quả đã được chứng minh và hữu hình và lợi tức đầu tư nhanh
 • Mạng lưới đối tác toàn cầu để bảo đảm các đối tác triển khai tại địa phương.

Nếu bạn muốn tối ưu hóa hoạt động trang trại của mình ngay bây giờ, AGRIVI – nền tảng quản lý trang trại là lựa chọn hàng  đầu.

Related Posts