+ 84 (0) 932 714 468  |   Agrivivietnam@gmail.com

Blog Post

Cải thiện thành công trong canh tác với canh tác tổng hợp

Cải thiện thành công trong canh tác với canh tác tổng hợp

Cải thiện thành công trong canh tác với canh tác tổng hợp

Trên khắp thế giới, nông dân làm việc chăm chỉ để kiếm sống. Tuy nhiên, không phải tất cả nông dân đều có thu nhập ổn định, đặc biệt là nông dân gia đình nhỏ. Họ còn lại rất ít sau khi trả tất cả các chi phí đầu vào (hạt giống, giống vật nuôi, phân bón, thuốc trừ sâu, năng lượng, thức ăn, lao động, v.v.). Sự xuất hiện của các hệ thống canh tác tích hợp (IFS) đã cho phép nông dân phát triển một khuôn khổ cho một mô hình phát triển thay thế để cải thiện tỷ lệ thành công của các hoạt động canh tác quy mô nhỏ. Hãy cải thiện thành công trong canh tác với canh tác tổng hợp!

Canh tác tổng hợp có nghĩa là gì?

Hệ thống canh tác tổng hợp là một thuật ngữ thường được sử dụng để giải thích cách tiếp cận tích hợp hơn đối với canh tác so với cách tiếp cận độc canh . Nó đề cập đến các hệ thống nông nghiệp tích hợp chăn nuôi và sản xuất cây trồng hoặc tích hợp cá và gia súc và đôi khi có thể được gọi là hệ thống sinh học tích hợp.

Agrivi Việt Nam-Khoa học nông nghiệp

Canh tác tổng hợp hoạt động như thế nào?

Trong hệ thống này, một tập hợp các doanh nghiệp có liên quan với nhau được sử dụng để “chất thải” từ một thành phần trở thành đầu vào cho một phần khác của hệ thống. Điều này làm giảm chi phí và cải thiện sản xuất và/hoặc thu nhập. Vì nó sử dụng chất thải như một nguồn tài nguyên, nông dân không chỉ giảm phát thải chất thải mà còn đảm bảo tăng năng suất tổng thể cho toàn bộ hệ thống canh tác.

Canh tác tổng hợp cố gắng bắt chước nguyên tắc của tự nhiên, trong đó không chỉ cây trồng mà còn nhiều loại thực vật, động vật, chim, cá và các loài động thực vật dưới nước khác được sử dụng để sản xuất.

Nguyên tắc cơ bản là tăng cường đa dạng sinh học sinh thái:

  • Bằng cách chọn phương pháp canh tác thích hợp với các loại cây trồng hỗn hợp, luân canh, kết hợp cây trồng và xen canh để ít cạnh tranh về tài nguyên thiên nhiên như: nước, dinh dưỡng và không gian và bằng cách áp dụng các biện pháp thực hành thân thiện với môi trường
  • Bằng cách sử dụng cách sắp xếp nhiều tầng để tổng diện tích có sẵn được sử dụng hiệu quả và có mức độ tương tác cao giữa các thành phần sinh học và phi sinh học
  • Bằng cách tích hợp các hệ thống con theo đó các thành phần khác nhau tương tác tích cực, do đó năng suất tổng thể của trang trại được tăng lên

Hệ thống canh tác tổng hợp cũng là một hệ thống nông nghiệp bền vững. Tập trung vào tăng năng suất nông nghiệp bằng cách tăng cường đa dạng hóa, tích hợp nguồn lực và tạo ra các liên kết thị trường. Hàng nghìn hộ nông dân nhỏ và cận biên ở các vùng nghèo tài nguyên ở Châu Á và Châu Phi đã chuyển đổi trang trại của họ sang hệ thống canh tác bền vững này để đa dạng hóa sản xuất trang trại, tăng thu nhập tiền mặt, cải thiện chất lượng và số lượng thực phẩm được sản xuất và khai thác các nguồn tài nguyên chưa được sử dụng.

Thông thường phải mất từ 3 đến 4 năm để hình thành một trang trại tổng hợp tốt với các mối liên kết thị trường nhằm đảm bảo dinh dưỡng và sinh kế của một gia đình.

Tại sao canh tác tổng hợp lại tốt?

Trong vài thập kỷ qua, nghiên cứu nông nghiệp và phát triển công nghệ hiện đại đã dẫn đến việc thực hiện canh tác tổng hợp để không chỉ nâng cao năng suất trên mỗi mẫu Anh mà còn tối đa hóa việc sử dụng đất theo cách đảm bảo tính bền vững của sản xuất lương thực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng do sự gia tăng dân số toàn cầu. Do việc sử dụng thuốc trừ sâu và phân bón hóa học bừa bãi và thất thường trong quá khứ, thực phẩm và hệ sinh thái của chúng ta đã bị đầu độc.

Ưu điểm của canh tác tổng hợp là gì?

Ưu điểm của việc sử dụng một hệ thống canh tác tích hợp là:

  • Phương pháp tiếp cận hệ thống canh tác tổng hợp giới thiệu một sự thay đổi trong kỹ thuật canh tác để đạt được sản lượng tối đa trong các mô hình hệ thống cây trồng và đảm bảo sử dụng tài nguyên tối ưu
  • Chất thải trang trại được tái chế cho mục đích sản xuất trong hệ thống tích hợp
  • Một sự kết hợp hợp lý giữa các doanh nghiệp nông nghiệp như chăn nuôi bò sữa, gia cầm, chăn nuôi lợn, thủy sản, nuôi tằm, v.v. phù hợp với điều kiện khí hậu nông nghiệp nhất định và tình trạng kinh tế xã hội của nông dân có thể mang lại sự thịnh vượng cho hoạt động nông nghiệp

Nhiều nông dân và thậm chí toàn bộ các quốc gia trên thế giới đang áp dụng hệ thống canh tác tổng hợp sử dụng các phương pháp thực hành xem xét điều kiện khí hậu hiện tại và tương lai, đặc điểm đất đai , thói quen ăn uống của người dân và ước tính nhu cầu lương thực trong tương lai của dân số người và động vật ngày càng tăng.

Các thực hành tích hợp mới

Các thực hành tích hợp mới bao gồm: các công nghệ canh tác cải tiến như quản lý dinh dưỡng tổng hợp, quản lý dinh dưỡng theo vùng cụ thể, công nghệ bảo tồn, sử dụng phân bón sinh học, luân canh cây trồng, không làm đất. Sử dụng Hệ thống quản lý trang trại như AGRIVI giúp nông dân theo dõi các hoạt động của họ trên ruộng, cũng như năng suất và lợi nhuận của toàn trang trại.

AGRIVI cũng hỗ trợ nông dân canh tác tổng hợp bằng cách cung cấp cho họ nền tảng kiến thức về các quy trình thực hành tốt nhất dưới dạng các nhiệm vụ bắt buộc để họ có thể lên kế hoạch trước cho mùa vụ. Thông qua việc chuyển đổi sang hệ thống canh tác tổng hợp và áp dụng các phương thức canh tác hiện đại, các vấn đề về an ninh lương thực và giảm thiểu sự nóng lên toàn cầu nhất định phải được giải quyết.

Related Posts