+ 84 (0) 932 714 468  |   Agrivivietnam@gmail.com

Blog Post

Canh tác bảo tồn có thể làm giảm biến đổi khí hậu như thế nào?

Canh tác bảo tồn có thể làm giảm biến đổi khí hậu như thế nào?

Canh tác bảo tồn có thể làm giảm biến đổi khí hậu như thế nào?

Khí hậu của chúng ta đang thay đổi. Hạn hán thường xuyên và nghiêm trọng, bão, nhiệt độ cao, băng tan và tổng thể tạo ra các điều kiện bất lợi cho sinh hoạt và trồng trọt. Canh tác bảo tồn có thể làm giảm biến đổi khí hậu như thế nào?

Yếu tố chính góp phần gây ra biến đổi khí hậu là hoạt động của con người trong nông nghiệp và các ngành công nghiệp khác. Sol khí và khí nhà kính được tạo ra bằng cách đốt cháy nhiên liệu hóa thạch sẽ phá hủy bầu khí quyển của Trái đất , làm thay đổi tính chất của nó và tác động đến tất cả các sinh vật sống trên hành tinh.

Canh tác bảo tồn có thể làm giảm biến đổi khí hậu như thế nào?

Nông nghiệp là một đóng góp đáng kể cho biến đổi khí hậu. Nhưng nó cũng bị ảnh hưởng bởi những tác động tiêu cực của nó. Sản xuất động vật và cây trồng giải phóng một lượng lớn khí mê-tan và oxit nitơ, hai loại khí nhà kính chính . Nhằm mục đích giảm khí nhà kính, nông dân phải áp dụng các biện pháp canh tác không gây hại cho thiên nhiên hoặc ảnh hưởng tiêu cực đến khí hậu.

Canh tác bảo tồn là gì?

Canh tác bảo tồn là một cách tiếp cận trong đó các biện pháp quản lý đất được giảm đến mức tối thiểu. Do đó bảo tồn các đặc tính của đất và đa dạng sinh học tự nhiên. Nó bao gồm một tập hợp các biện pháp bảo tồn đất, nước và độ ẩm của đất, tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ và hạt giống, và cuối cùng là tiết kiệm thời gian và tiền bạc.

Canh tác bảo tồn có thể làm giảm biến đổi khí hậu như thế nào?

Canh tác bảo tồn có ba nguyên tắc chính giúp bảo vệ đa dạng sinh học và môi trường. Những nguyên tắc này là:

 1. Xáo trộn đất tối thiểu
 2. Quản lý dư lượng cây trồng; tàn dư của vụ trước trên đồng ruộng hoặc trồng cây che phủ
 3. Thực hành luân canh cây trồng

Trọng tâm của canh tác bảo tồn là thực hành làm đất bảo tồn. Trong đó đất được cày xới vừa đủ để có thể gieo hạt . Một thực hành khác là để lại ít nhất 30% bề mặt đất được bao phủ bởi tàn dư cây trồng . Điều này làm tăng tỷ lệ thấm nước và giảm xói mòn đất và dòng chảy.

Canh tác bảo tồn có thể làm giảm biến đổi khí hậu như thế nào?

Bên cạnh canh tác bảo tồn và trồng cây che phủ, canh tác bảo tồn kết hợp nhiều biện pháp canh tác khác nhau trong sản xuất cây trồng. Chẳng hạn như trồng trực tiếp, phân xanh, nông lâm kết hợp và bảo vệ dịch hại tổng hợp và hữu cơ. Nói theo nghĩa đen, nó kết hợp những gì tốt nhất trong tất cả các thực hành nông trại thành một thực hành bảo tồn cả tài nguyên thiên nhiên và đất đai.

Thực hành bảo tồn có thể mang lại lợi ích như thế nào cho sản xuất cây trồng?

Vì các phương pháp canh tác thông thường tác động tiêu cực đến môi trường bằng cách góp phần vào biến đổi khí hậu, Nông dân phải áp dụng các phương thức canh tác nông trại để giảm thiểu ô nhiễm, bảo vệ năng suất cây trồng, cải thiện sức đề kháng của cây trồng và giảm tổng chi phí sản xuất .

Canh tác bảo tồn dường như là giải pháp hoàn hảo cho vấn đề toàn cầu này và mang lại lợi ích cho cả người nông dân và môi trường. Nông dân ngày càng bắt đầu áp dụng những thực hành này trong sản xuất cây trồng của họ để tăng năng suất của:

 • Đất ; làm đất tối thiểu cải thiện cấu trúc đất và bảo vệ đất khỏi xói mòn, trong khi cây che phủ tăng cường chất hữu cơ của đất
 • Nước ; thấm đất tăng cường đòi hỏi sử dụng ít nước hơn
 • Chất dinh dưỡng ; Luân canh cây trồng và phân hủy cây che phủ cung cấp chất dinh dưỡng cho các sinh vật đất và thực vật
 • Quản lý cỏ dại ; dân số cỏ dại giảm theo thời gian do giảm làm đất
 • Môi trường ; không làm đất giúp giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch, trong khi bảo vệ cây trồng hữu cơ bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học
 • Lao động ; ít lao động cần thiết cho việc chuẩn bị đất
 • Tài chính trang trại ; giảm chi phí phân bón, hạt giống và lao động

Làm thế nào để quản lý thực hành bảo tồn?

Canh tác bảo tồn tránh làm đất nặng nhọc, đốt tàn dư cây trồng, độc canh và sử dụng thuốc trừ sâu và phân bón hóa học. Không giống như các phương pháp thông thường, phương pháp canh tác này mang lại lợi ích cho đất và thiên nhiên bằng cách quản lý các phương pháp canh tác lành mạnh theo những cách như:

 • Để tàn dư thực vật che phủ đất (tối thiểu 30%)
 • Cần làm đất tối thiểu và ít gây xáo trộn đất
 • Hỗ trợ luân canh cây trồng thường xuyên
 • Hỗ trợ thực hành kiểm soát dịch hại tổng hợp và hữu cơ
 • Giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch

Canh tác bảo tồn có thể làm giảm biến đổi khí hậu như thế nào?

Thực hành trang trại bảo tồn mang lại nền nông nghiệp bền vững

Canh tác bảo tồn đòi hỏi phải sử dụng các thiết bị nông nghiệp đã được sửa đổi để gieo trồng trên đất đã cày xới. Bất chấp thực tế này, đây là một giải pháp tuyệt vời cho nông dân sản xuất nhỏ ở các nước đang phát triển với khả năng tiếp cận hạn chế đối với vật liệu và thiết bị nông nghiệp. Bằng cách chỉ sử dụng những vật liệu và thiết bị cơ bản, chẳng hạn như cái cuốc, cùng với sự quản lý khéo léo và phù hợp, các hộ nông dân sản xuất nhỏ có thể đạt được thành công trong sản xuất vụ mùa.

Dựa trên các nguyên tắc bảo vệ đất và thiên nhiên, canh tác bảo tồn đóng vai trò là nền tảng cho canh tác bền vững. Nó quản lý để tăng cả năng suất cây trồng và tính chất của đất cũng như cải thiện đa dạng sinh học tự nhiên.

Phương pháp canh tác mới này có một tương lai tươi sáng. Nó đã được áp dụng tốt và được chấp nhận trên toàn cầu. Nhưng canh tác bảo tồn có thể làm giảm biến đổi khí hậu hoàn toàn không? Chúng tôi chỉ có thể tự hỏi.

Related Posts