+ 84 (0) 932 714 468  |   Agrivivietnam@gmail.com

Chúng tôi là ai

Agrivi Vietnam Co., Ltd -  một tên tuổi đầy hứa hẹn, một đơn vị tiên phong trong lĩnh vực công nghiệp nông nghiệp- thực phẩm ( Agri - Food) nhiều tiềm năng, cơ hội to lớn và đầy thách thức đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam.

Với tầm nhìn vững vàng và lòng đam mê mãnh liệt, chúng tôi không chỉ là một doanh nghiệp sáng tạo mà còn là nguồn động viên không ngừng cho sự phát triển của nền công nghiệp nông nghiệp - thực phẩm đang từng bước chuyển mình của Việt Nam.

Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, chúng tôi không chỉ cung cấp các giải pháp hiện đại quản lý các hoạt động liên quan tới quá trình sản xuất nông nghiệp, kỹ thuật canh tác mà còn hướng dẫn người nông dân về các phương pháp làm giàu từ đất đai một cách bền vững.

Tìm hiểu thêm ...