+ 84 (0) 932 714 468  |   Agrivivietnam@gmail.com

Blog Post

Diện mạo mới của AGRIVI Finance!

Diện mạo mới của AGRIVI Finance!

Diện mạo mới của AGRIVI Finance!

Đầu tuần này, mô-đun quản lý tài chính của AGRIVI đã nhận được bản cập nhật lớn nhất cho đến nay, bao gồm giao diện hoàn toàn mới và nhiều cải tiến về khả năng sử dụng. Cùng  chúng  tôi  khám  phá diện mạo mới của AGRIVI Finance!

Việc quản lý tài chính trang trại của bạn giờ đây trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, tốn ít thời gian hơn và thân thiện với người dùng hơn! Hóa đơn bán hàng và chi phí Doanh thu và chi phí của chúng tôi giờ đây đã trở thành – hóa đơn! Bạn sẽ nhận thấy tổng quan mới, được phân trang, về hóa đơn của mình, cũng như một số cập nhật thiết kế như biểu đồ mới và biểu tượng trạng thái thanh toán hóa đơn.

Diện mạo mới của AGRIVI Finance!

Chi tiết hóa đơn

Màn hình chi tiết hóa đơn hiện là tổng quan toàn trang về chi tiết thanh toán hóa đơn, các mặt hàng đã mua (hoặc đã bán), giao dịch, tài liệu đính kèm, ghi chú, v.v. Thay đổi lớn nhất bạn sẽ nhận thấy là khả năng thêm nhiều mặt hàng vào hóa đơn của bạn!

Diện mạo mới của AGRIVI Finance!

Để cho phép hoàn toàn linh hoạt, chúng tôi đã cho phép đăng ký giá và chiết khấu riêng cho từng mặt hàng trên hóa đơn. Một điểm mới lạ khác là số hóa đơn. Thuộc tính này cho phép bạn dễ dàng theo dõi và sắp xếp hóa đơn của mình theo chuỗi. Để chỉnh sửa dãy số mặc định, hãy nhấp vào biểu tượng bút chì bên cạnh trường nhập số Hóa đơn hoặc truy cập phần “Tài chính” trên trang chi tiết Công ty của bạn trong AGRIVI.

Hóa đơn cũng có thể được theo dõi và sắp xếp cho mỗi nhà cung cấp hoặc khách hàng.

Để chỉnh sửa danh sách khách hàng và nhà cung cấp của bạn, hãy tìm nút “Quản lý khách hàng” và “Quản lý nhà cung cấp” trên màn hình tổng quan hóa đơn. Tính năng báo cáo hóa đơn cũng khả dụng – có thể dễ dàng xuất mọi hóa đơn sang tệp PDF, Excel hoặc Word bằng cách nhấp vào liên kết ở đầu màn hình chi tiết hóa đơn. Nếu bạn muốn xuất một số bộ hóa đơn đã lọc, điều đó cũng có thể thực hiện được từ màn hình tổng quan về hóa đơn.

Diện mạo mới của AGRIVI Finance!

Tài sản và khấu hao

Tài sản (hoặc chi phí vốn) có thể được đăng ký thông qua hóa đơn chi phí. Để đánh dấu một giao dịch mua là chi phí vốn, chỉ cần đánh dấu hộp kiểm “Là Capex” khi thêm một mục vào hóa đơn và nhập thời gian khấu hao cho tài sản đã mua.

Bạn có thể tìm thấy tổng quan về chi phí vốn trên màn hình Tài sản (có sẵn từ menu Tài chính chính). Nó cung cấp cái nhìn sâu sắc về giá trị ban đầu và giá trị hiện tại, tuổi hiện tại, thời gian khấu hao và tỷ lệ cho mọi chi phí vốn đã đăng ký.

 

Diện mạo mới của AGRIVI Finance!

Giao dịch và dòng tiền

Mỗi hóa đơn có thể được thanh toán trong một hoặc nhiều giao dịch thanh toán. Bạn có thể tìm thấy các giao dịch cho mọi hóa đơn trong tab Giao dịch của màn hình chi tiết hóa đơn và để xem tất cả các giao dịch trong công ty của bạn, hãy truy cập mô-đun Giao dịch từ menu Tài chính chính. Giao dịch giúp bạn theo dõi dòng tiền của mình và theo dõi trạng thái của các khoản phải trả và phải thu.

Diện mạo mới của AGRIVI Finance!

Cho vay

Nếu một số giao dịch mua được thanh toán bằng khoản vay, thì bạn có thể chọn khoản vay đó làm phương thức thanh toán khi đăng ký mua mặt hàng này. Để chọn loại khoản vay để liên kết một số giao dịch mua trên đó, trước tiên, bạn phải đăng ký khoản vay trong mục Khoản vay, từ menu Tài chính chính.

Diện mạo mới của AGRIVI Finance!

Chúng tôi cam kết cung cấp phần mềm quản lý trang trại mạnh mẽ nhất cho nông dân thuộc mọi quy mô trên toàn thế giới. Với mục tiêu này, với lần phân phối này, chúng tôi đã cải thiện một trong những tính năng quan trọng nhất cho người dùng của mình – quản lý tài chính. Chúng tôi có nhiều cải tiến mô-đun tài chính hơn trong kế hoạch cho năm nay và nếu bạn có một số gợi ý cho chúng tôi về cách làm cho nó tốt hơn nữa.

Related Posts