+ 84 (0) 932 714 468  |   Agrivivietnam@gmail.com

Blog Post

Đối thoại số- Ứng dụng khoa học công nghệ trong nông nghiệp còn chưa đồng bộ

Đối thoại số- Ứng dụng khoa học công nghệ trong nông nghiệp còn chưa đồng bộ

Đối thoại số- Ứng dụng khoa học công nghệ trong nông nghiệp còn chưa đồng bộ

Khoa học công nghệ là một trong những yếu tố quan trọng để phát triển nông nghiệp hiện đại, bền vững và cạnh tranh. Tuy nhiên, ứng dụng khoa học công nghệ trong nông nghiệp Việt Nam còn chưa đồng bộ, gặp nhiều khó khăn và thách thức. Đây là chủ đề được thảo luận trong chương trình Đối thoại số- Ứng dụng khoa học công nghệ trong nông nghiệp còn chưa đồng bộ

Nguồn: vtv.vn

Theo các chuyên gia, Việt Nam có tiềm năng lớn để phát triển khoa học công nghệ trong nông nghiệp, nhưng cũng đang đứng trước những rủi ro và áp lực từ biến đổi khí hậu, cạnh tranh quốc tế, yêu cầu chất lượng cao của các thị trường xuất khẩu… Do đó, việc ứng dụng khoa học công nghệ trong nông nghiệp cần được thực hiện một cách có chiến lược, có kế hoạch và có sự liên kết giữa các bên liên quan.

Một số vấn đề cần được giải quyết để ứng dụng khoa học công nghệ trong nông nghiệp một cách hiệu quả là:

  • Nâng cao nhận thức và tạo điều kiện cho người dân tiếp cận và sử dụng các công nghệ mới, như công nghệ cao, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin…
  • Tăng cường đầu tư cho hoạt động nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ trong nông nghiệp, nhất là các lĩnh vực trọng điểm và có tiềm năng
  • Xây dựng và phát triển các mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ theo chuỗi giá trị, áp dụng các tiêu chuẩn an toàn và bảo vệ môi trường
  • Thúc đẩy sự đổi mới sáng tạo và khuyến khích các sản phẩm khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp

Đối thoại số- Ứng dụng khoa học công nghệ trong nông nghiệp còn chưa đồng bộ là một chương trình mang tính thời sự và thiết thực, góp phần đẩy mạnh sự phát triển của ngành nông nghiệp Việt Nam. 

Quý vị quan tâm tới việc quản trị, vận hành nông trại thông minh, hiệu quả – liên hệ tới Agrivi Vietnam Co., Ltd để có tư vấn tốt nhất.

Related Posts