+ 84 (0) 932 714 468  |   Agrivivietnam@gmail.com

Blog Post

Dữ liệu có giá trị thu được từ việc sử dụng máy móc theo dõi

Dữ liệu có giá trị thu được từ việc sử dụng máy móc theo dõi

Dữ liệu có giá trị thu được từ việc sử dụng máy móc theo dõi

Máy móc là một thành phần không thể thiếu trong nông nghiệp. Dữ liệu có giá trị thu được từ việc sử dụng máy móc theo dõi sẽ giúp ích rất nhiều cho nông dân. Ngày nay, hầu hết nông dân thậm chí không thể tưởng tượng được việc làm việc trên cánh đồng mà không sử dụng một số loại máy móc nông nghiệp. Máy kéo, máy liên hợp, xe kéo nông nghiệp, máy gieo hạt, các nông cụ khác nhau, máy phun thuốc và nhiều loại máy móc khác tạo điều kiện thuận lợi đáng kể cho các hoạt động nông nghiệp hàng ngày, từ làm đất đến thu hoạch.

Lý do thực sự tại sao nông dân sử dụng nhiều loại máy móc nông nghiệp là vì họ muốn giảm lao động thủ công tổng thể và quản lý sản xuất cây trồng của họ hiệu quả hơn . Điều thậm chí còn quan trọng hơn, bằng cách sử dụng máy móc nông nghiệp, nông dân có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian và tập trung vào các khía cạnh quan trọng trong công việc kinh doanh của họ.

Dữ liệu có giá trị thu được từ việc sử dụng máy móc theo dõi

Máy móc là một tài sản nông nghiệp thiết yếu cho cả nông dân lớn và nhỏ .

Hơn nữa, các loại máy móc nông nghiệp khác nhau được sử dụng trong tất cả các loại hình sản xuất cây trồng , từ bảo tồn đến canh tác không làm đất .

Mỗi loại hình sản xuất có cách tiếp cận quản lý máy móc riêng. Trong khi nông dân không làm đất thực hành sử dụng máy móc ở mức tối thiểu để tránh đất bị nén chặt và bảo toàn chất lượng của đất, thì nông dân bảo tồn sử dụng máy móc mà không có bất kỳ giới hạn nào. Mỗi nông dân có một cách tiếp cận máy móc khác nhau. Tuy nhiên, bất chấp sự khác biệt của họ, tất cả nông dân đều có một điểm chung: họ phụ thuộc rất nhiều vào máy móc .

Dữ liệu có giá trị thu được từ việc sử dụng máy móc theo dõi

“Bất chấp sự khác biệt của họ, tất cả những người nông dân đều có một điểm chung: họ phụ thuộc rất nhiều vào máy móc.”

Thông tin ẩn đằng sau việc sử dụng máy móc

Việc theo dõi việc sử dụng máy móc rất quan trọng đối với tất cả nông dân sử dụng một hoặc một số loại máy móc nông nghiệp. Bằng cách theo dõi việc sử dụng máy móc, người nông dân có thể nhận được hai thông tin có giá trị cho mỗi máy:

  1. Tổng số giờ làm việc
  2. Tổng lượng nhiên liệu tiêu thụ

Cho dù được mua hay thuê, máy móc đều chiếm một khoản chi phí đáng kể cho trang trại. Vì lý do đó, tần suất sử dụng máy móc là một trong những yếu tố chính khi quyết định thuê hay mua máy móc nông nghiệp. Bên cạnh đó, tùy theo tổng số giờ làm việc của từng máy mà người nông dân có thể dễ dàng quyết định thời điểm bảo dưỡng phù hợp. Hơn nữa, việc lập kế hoạch và phân phối tài nguyên dễ dàng hơn nhiều đối với những người nông dân theo dõi việc sử dụng máy móc cho từng hoạt động của trang trại . Bằng cách đó, người nông dân biết chính xác máy móc cần bao nhiêu giờ làm việc cho một hoạt động trang trại nhất định.

“Bằng cách theo dõi việc sử dụng máy móc, người nông dân có thể nhận được hai thông tin có giá trị. “

Dữ liệu có giá trị thu được từ việc sử dụng máy móc theo dõi

Một khía cạnh quan trọng khác cần xem xét liên quan đến máy nông nghiệp là mức tiêu thụ nhiên liệu của nó . Là một đầu vào không thể tránh khỏi cần thiết cho việc sử dụng máy móc, nhiên liệu cũng là một chi phí trang trại đáng kể. Do đó, điều cực kỳ quan trọng đối với người nông dân là luôn kiểm soát được mức tiêu thụ nhiên liệu cho từng bộ phận máy móc nông nghiệp và từng hoạt động canh tác của trang trại .

Hình dưới đây là ví dụ về theo dõi việc sử dụng máy móc trong phần mềm quản lý trang trại AGRIVI . Ở đây bạn có thể thấy rằng phần mềm quản lý trang trại AGRIVI cung cấp cho nông dân tất cả các thông tin cần thiết từ việc theo dõi việc sử dụng máy móc.

Dữ liệu có giá trị thu được từ việc sử dụng máy móc theo dõi

Những nông dân thành công quản lý cẩn thận từng chi tiết nhỏ nhất trong công việc kinh doanh của họ, bao gồm cả máy móc.

Nếu bạn muốn tham gia cùng hàng ngàn nông dân thành công, những người không từ bỏ cơ hội nào, hãy liên hệ với AGRIVI và để phần mềm quản lý trang trại AGRIVI giúp bạn theo dõi việc sử dụng máy móc cũng như toàn bộ hoạt động kinh doanh của trang trại.

Related Posts