+ 84 (0) 932 714 468  |   Agrivivietnam@gmail.com

Blog Post

Hiệu quả mô hình vườn cà phê cộng đồng

Hiệu quả mô hình vườn cà phê cộng đồng

Hiệu quả mô hình vườn cà phê cộng đồng

Mô hình vườn cà phê cộng đồng là một trong những giải pháp hiệu quả để tăng thu nhập cho người dân, góp phần phát triển nông nghiệp bền vững ở Gia Lai. Đây là một mô hình được triển khai từ nhiều năm qua, mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng và môi trường.

https://youtu.be/oorsZ82ql78

Nguồn: vtv.vn

Theo đó, người dân xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai đã tận dụng những mảnh đất trống của làng để trồng cà phê. Các vườn cà phê này được quản lý chung bởi các ban quản lý cộng đồng, được thành lập từ các đại diện của các làng. Nguồn thu từ bán sản phẩm cà phê được sử dụng để tạo quỹ cho các hoạt động cộng đồng, như xây dựng công trình, hỗ trợ sản xuất, giáo dục, y tế…

Hiện nay, mô hình vườn cà phê cộng đồng ở xã Glar đã phát triển được gần 15 ha, với sản lượng khoảng 150 tấn/năm. 

Nguồn thu từ bán sản phẩm cà phê mỗi năm lên tới trên 1 tỷ đồng. Đây là một con số rất ấn tượng, so với chỉ trồng độc canh cây cà phê (lợi nhuận trung bình đối với cà phê trồng thuần hiện nay ước tính chỉ xấp xỉ 90 triệu đồng/ha).

Mô hình vườn cà phê cộng đồng không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân, mà còn có ý nghĩa trong việc gắn kết và nâng cao nhận thức của cộng đồng. Qua thời gian, người dân đã chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm trong việc chăm sóc và quản lý vườn cà phê. Họ cũng đã thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, như sử dụng phân bón hữu cơ, giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, trồng xen các loại cây khác để tăng đa dạng sinh học…

Mô hình vườn cà phê cộng đồng ở Gia Lai là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp giữa sản xuất và xã hội hóa trong nông nghiệp. Đây là một mô hình có tiềm năng để được nhân rộng và áp dụng ở nhiều địa phương khác, nhằm tạo ra nguồn thu bền vững cho người dân và góp phần xanh hóa và bền vững hóa nông nghiệp Việt Nam.

Related Posts