+ 84 (0) 932 714 468  |   Agrivivietnam@gmail.com

Blog Post

Làm thế nào nông dân có thể xác định ảnh hưởng của các loại phân khác nhau đối với đất?

Làm thế nào nông dân có thể xác định ảnh hưởng của các loại phân khác nhau đối với đất?

Làm thế nào nông dân có thể xác định ảnh hưởng của các loại phân khác nhau đối với đất?

Mặc dù có nhiều đổi mới trong trang trại giúp cuộc sống dễ dàng hơn hoặc hoàn thành công việc nhanh hơn, nhưng đôi khi không gì vượt qua được cách làm cũ. Ít nhất, đó là cảm giác của nhiều nông dân khi bón phân cho cây trồng của họ. Làm thế nào nông dân có thể xác định ảnh hưởng của các loại phân khác nhau đối với đất?

Phân chuồng đôi khi tốt hơn phân bón tổng hợp do các hợp chất carbon (vật liệu hữu cơ) tạo nên cấu trúc đất mà phân bón tổng hợp không thể làm được. Mặc dù việc sử dụng phân chuồng nói chung đã giảm ở nhiều trang trại trong hơn 50 năm qua do chuyên môn hóa trang trại với sự tách biệt ngày càng tăng giữa sản xuất cây trồng và vật nuôi. Chi phí vận chuyển phân bón và sự sẵn có của phân bón tổng hợp ngày càng tăng, phân bón vẫn là một loại phân bón có giá trị cho bất kỳ hoạt động canh tác nào mang lại nhiều lợi ích cho đất và sản xuất cây trồng nói chung.

Việc tiếp tục sử dụng phân chuồng sẽ tạo ra chất hữu cơ trong đất và cải thiện cấu trúc đất.

Sự thay đổi cấu trúc đất này giúp cải thiện khả năng giữ nước, độ thông khí, độ tơi xốp và khả năng thoát nước. Ngoài ra, nhiều chất dinh dưỡng vi lượng cần thiết cho sự phát triển tối ưu của cây trồng có sẵn từ phân chuồng. Chất dinh dưỡng thực vật cũng được giải phóng chậm hơn và trong thời gian dài hơn so với hầu hết các loại phân bón thương mại . Phân chuồng cũng là một nguồn chất hữu cơ quý giá.

Tăng chất hữu cơ trong đất giúp cải thiện cấu trúc đất, tăng khả năng giữ nước của đất cát có kết cấu thô, cải thiện khả năng thoát nước của đất sét có kết cấu mịn, cung cấp nguồn dinh dưỡng giải phóng chậm, giảm xói mòn do gió và nước, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của giun đất và các sinh vật đất có lợi khác.

Bón phân

Sử dụng hợp lý phân chuồng và phân hữu cơ là điều cần thiết từ cả quan điểm sản xuất và môi trường. Không bao giờ được bón phân tươi (thô) trên ruộng. Phân tươi chứa nhiều N ở dạng hòa tan, có thể dẫn đến tích tụ muối và thất thoát do rửa trôi nếu bón quá nhiều. Phân tươi có thể chứa một lượng lớn hạt cỏ dại, có thể dẫn đến các vấn đề về cỏ dại.

Ngoài ra, các mầm bệnh khác nhau như E. coli có thể có trong phân tươi và có thể gây bệnh cho những người ăn sản phẩm tươi trừ khi thực hiện các biện pháp phòng ngừa thích hợp.

Phân tươi, không ủ hoai nói chung sẽ có hàm lượng N cao hơn phân ủ. Tuy nhiên, việc sử dụng phân ủ hoai mục sẽ đóng góp nhiều hơn vào hàm lượng chất hữu cơ trong đất.

Tỷ lệ áp dụng quá thấp có thể dẫn đến thiếu hụt chất dinh dưỡng và năng suất thấp. Mặt khác, tốc độ quá cao có thể dẫn đến quá trình lọc nitrat, dòng chảy phốt pho, làm tăng tốc độ phú dưỡng của các hồ và sự phát triển sinh dưỡng quá mức của một số loại cây trồng.

Vì vậy, hiểu cách quản lý phân bón là rất quan trọng đối với bất kỳ hoạt động canh tác nào với vật nuôi dựa vào phân bón như một nguồn dinh dưỡng chính, cũng như đối với những người sản xuất cây trồng có khả năng tiếp cận với nguồn cung cấp phân bón, phân hữu cơ hoặc các nguồn dinh dưỡng hữu cơ khác một cách kinh tế.

Thành phần dinh dưỡng của phân chuồng

Nhiều loại phân khác nhau có sẵn cho sản xuất cây trồng. Người ta cho rằng hầu hết nông dân sẽ sử dụng phân rắn có hoặc không có chất độn chuồng. Điều quan trọng cần nhớ là hàm lượng chất dinh dưỡng trong phân rất khác nhau tùy theo độ tuổi của động vật, thức ăn được sử dụng, độ ẩm, mức độ phân hủy và lượng chất độn chuồng hoặc chất độn chuồng trộn với phân. Cách thực sự chính xác duy nhất để xác định hàm lượng dinh dưỡng của phân là thông qua phân tích trong phòng thí nghiệm.

Làm thế nào nông dân có thể xác định ảnh hưởng của các loại phân khác nhau đối với đất?

Chất dinh dưỡng sẵn có từ phân chuồng

Việc phân tích phân chuồng hoặc phân hữu cơ cung cấp tổng hàm lượng chất dinh dưỡng, nhưng sự sẵn có của các chất dinh dưỡng cho sự phát triển của cây trồng sẽ phụ thuộc vào sự phân hủy và giải phóng chúng khỏi các thành phần hữu cơ. Nói chung, 70 đến 80% lượng phốt pho (P) và 80 đến 90% lượng kali (K) sẽ có sẵn từ phân chuồng trong năm đầu tiên sau khi bón.

Khi bón vào đất, phân chuồng và phân hữu cơ trải qua quá trình biến đổi của vi sinh vật giải phóng N có sẵn cho cây trồng theo thời gian. Sự bay hơi, khử nitrat và rửa trôi dẫn đến thất thoát N từ đất làm giảm lượng N mà cây trồng có thể sử dụng. Do đó, nên kết hợp phân chuồng trong vòng 12 giờ sau khi bón để tránh thất thoát quá nhiều amoniac.

Vì việc quản lý phân chuồng rất quan trọng đối với sự phát triển của cây trồng nên việc theo dõi lượng phân bón đã bón là rất quan trọng để quản lý trang trại phù hợp.

Hệ thống AGRIVI cho phép nông dân nhập lượng phân bón đã bón cho mỗi vụ mùa và trên ruộng cũng như nhập kết quả phân tích hóa học đất để biết lượng phân cần bón. Hệ thống cũng cung cấp cho bạn khả năng phân tích mạnh mẽ về lượng phân bón đã bón cho tất cả các cánh đồng của bạn, được mã hóa màu theo lượng bón.

Làm thế nào nông dân có thể xác định ảnh hưởng của các loại phân khác nhau đối với đất?

AGRIVI Phân tích đồng ruộng về phân bón

Phân chuồng là một loại phân bón tuyệt vời có chứa nitơ, phốt pho, kali và các chất dinh dưỡng khác. Nó cũng bổ sung chất hữu cơ vào đất giúp cải thiện cấu trúc đất, sục khí, khả năng giữ ẩm của đất và thấm nước.

Vì vậy, hãy sử dụng phân chuồng để cải thiện độ phì nhiêu của đất và hệ thống AGRIVI để cải thiện năng suất cây trồng hoàn chỉnh của bạn.

Related Posts