+ 84 (0) 932 714 468  |   Agrivivietnam@gmail.com

Blog Post

Nông nghiệp thời đại mới – Canh tác với cảm biến

Nông nghiệp thời đại mới – Canh tác với cảm biến

Nông nghiệp thời đại mới – Canh tác với cảm biến

Nông nghiệp ngày nay đang phải đối mặt với nhiều vấn đề. Việc thiếu đất canh tác sẵn có, hạn chế tiếp cận với nước, biến đổi khí hậu và dân số quá đông…. tất cả đều gây nguy hiểm cho tính bền vững tổng thể của sản xuất nông nghiệp. Nhằm mục đích sản xuất đủ lương thực cho dân số ngày càng tăng, nông dân buộc phải tăng năng suất cây trồng trên một đơn vị ruộng. Nông nghiệp thời đại mới – Canh tác với cảm biến sẽ giúp ích gì cho người nông dân?

Vì vậy, đây là câu hỏi lớn mà mọi nông dân đang gặp khó khăn phải đối mặt: Làm thế nào để đạt được điều này? May mắn thay, có một giải pháp khả thi và khá đơn giản: giới thiệu và sử dụng các công nghệ hiện đại trong nông nghiệp . Các công nghệ hiện đại mới không chỉ mang lại những thay đổi mang tính cách mạng trong canh tác mà còn cách mạng hóa cách thức mà người nông dân làm việc .

Nông nghiệp thời đại mới – Canh tác với cảm biến

Quản lý trang trại hiện đại ngày nay

Quản lý trang trại hiện đại dựa trên nhiều yếu tố khác nhau. Bao gồm các: phương pháp cảm biến, thiết bị trang trại, hạt giống cải tiến và phần mềm trang trại. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc theo dõi sản xuất trang trại hoàn chỉnh từ một vị trí trung tâm. Công nghệ hiện đại giúp người nông dân có được thông tin chính xác về cây trồng, đất đai, khí hậu, điều kiện môi trường.

Cảm biến là công cụ quan trọng trong quản lý nông nghiệp hiện đại. Chúng được sử dụng hoặc để kiểm soát ứng dụng tốc độ thay đổi trong thời gian thực hoặc để tạo bản đồ thực địa về các đặc tính đất cụ thể, kết hợp với GPS.

Theo sự thay đổi về đặc tính của đất ảnh hưởng đến năng suất, các cảm biến có thể đo lường:

 • Cấu tạo của đất
 • Độ ẩm của đất
 • Chất hữu cơ trong đất
 • PH đất
 • Mức độ dinh dưỡng của đất (đạm, lân, kali)
 • Khả năng trao đổi cation (CAC)
 • Nén chặt đất
 • Phát hiện dịch hại
 • Độ sâu của rễ cây
 • Cấu trúc đất và mật độ khối.

Có hai loại cảm biến chính dành cho nông dân để đo các đặc điểm khác nhau của đất. Đó là:

 1. Cảm biến khi di chuyển

Cảm biến khi đang di chuyển là cảm biến được gắn vào máy kéo hoặc dụng cụ của nó để đo các đặc điểm khác nhau của đất có hoặc không có xâm nhập vào đất. Khi máy kéo có bộ thu GPS di chuyển trên cánh đồng, dữ liệu đo được sẽ được tạo trên bản đồ đất . Bản đồ này có thể phục vụ như một thông tin về tỷ lệ sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu hoặc cải thiện tính chất của đất.

Nông nghiệp thời đại mới – Canh tác với cảm biến

 1. Cảm biến thời gian thực

Cảm biến thời gian thực là cảm biến được gắn vào máy kéo hoặc công cụ của nó ghi lại những thay đổi theo thời gian thực trong đất. Chẳng hạn như lượng nitơ hoặc sự hiện diện của cỏ dại. Những thay đổi được đăng ký tự động bởi một máy tính trung tâm điều phối việc sử dụng phân bón hoặc thuốc diệt cỏ. Trong trường hợp này, một sản phẩm chỉ được áp dụng khi cần thiết.

Cảm biến thời gian thực thường được sử dụng cho ứng dụng có tỷ lệ thay đổi trong đó thuốc trừ sâu, phân bón và hạt giống được áp dụng theo các đặc tính của đất hoặc cây trồng được đo.

Nông nghiệp thời đại mới – Canh tác với cảm biến

Cảm biến để lập bản đồ

Các cảm biến để lập bản đồ đất chủ yếu dựa trên phương tiện nhưng cũng có thể được thực hiện bằng máy bay không người lái. Dữ liệu đất được thu thập khi đang di chuyển và được chuyển đổi ngay lập tức thành bản đồ phân phối . Dựa trên dữ liệu được phân tích, nông dân biết phần nào của cánh đồng thiếu một chất dinh dưỡng cây trồng nhất định hoặc cần quản lý đặc tính của nó. Điều này giúp giảm thiểu nhu cầu sử dụng đầu vào của trang trại và giảm chi phí tài chính trong khi tăng năng suất cây trồng .

Công nghệ đang ngày càng chiếm lĩnh lĩnh vực nông nghiệp. Nông dân không còn là những người dân làng già nữa. Họ đang được giáo dục công nghệ và tự hào tham gia xóa đói trên thế giới. Hãy là một trong số họ và giảm đói bằng cách sử dụng công nghệ trang trại hiện đại.

Related Posts