+ 84 (0) 932 714 468  |   Agrivivietnam@gmail.com

Blog Post

Nông nghiệp thông minh trên Smartphone

Nông nghiệp thông minh trên Smartphone

Nông nghiệp thông minh trên Smartphone

Công nghệ ngày nay có mặt trong tất cả các phần của cuộc sống của chúng ta và nó được phổ biến rộng rãi cho tất cả mọi người. Các dạng công nghệ chính trong công nghiệp, nông nghiệp và hộ gia đình là công nghệ truyền thông và di động. Hơn 5,6 tỷ người sử dụng điện thoại di động, gần 80% dân số thế giới. Gần 94% nông dân sử dụng điện thoại di động. Đặc biệt là ở các nước đang phát triển, nơi điện thoại di động có thể là công nghệ điện toán và truyền thông phổ biến duy nhất hiện có. Con số này đưa chúng tôi đến kết luận rằng chúng tôi có khả năng áp dụng nông nghiệp thông minh trên Smartphone để giúp nông dân cải thiện sản xuất nông nghiệp của họ.

Ưu điểm áp dụng công nghệ vào nông nghiệp

Trong lĩnh vực nông nghiệp, sự tiến bộ trong công nghệ đã mang lại nhiều cải tiến trong các cơ sở được sử dụng trong nông nghiệp. Một trong những thay đổi đáng kể nhất trong việc sử dụng thiết bị di động trong nông nghiệp là sự phát triển của các giao thức. Và hệ thống giám sát để giám sát và quản lý trang trại và công nhân nông trại.

AGRIVI giúp bạn cải thiện năng suất, giảm chi phí vận hành và tăng lợi nhuận. Chúng tôi đã thiết kế một ứng dụng di động như một tính năng hỗ trợ cho toàn bộ ứng dụng của mình nhằm nâng cao hơn nữa trải nghiệm AGRIVI.

Công việc đồng áng không được thực hiện thoải mái trong phòng khách. Nông dân thường ở xa máy tính và máy tính xách tay của họ. Nhưng với ứng dụng di động AGRIVI, bạn có thể truy cập tài khoản AGRIVI của mình từ bất cứ đâu.

Với ứng dụng di động AGRIVI, bạn có thể

  • Quản lý đồn điền, cánh đồng của bạn và kiểm tra dự báo thời tiết

Bạn đang ở ngoài đồng trong bụi bẩn và chịu ảnh hưởng của điều kiện thời tiết. Với ứng dụng di động AGRIVI trong túi, bạn có thể ghi lại các hoạt động và kiểm tra điều kiện lượng mưa khi đang di chuyển.

Nông nghiệp thông minh trên Smartphone

  • Đăng ký thực hiện nhiệm vụ, sử dụng đầu vào và tài chính

Cho dù bạn muốn theo dõi chi phí trên từng lĩnh vực hay theo dõi số lượng mặt hàng đã sử dụng. Bạn có thể làm điều đó với ứng dụng di động của chúng tôi.

Nông nghiệp thông minh trên Smartphone

  • Thêm lời nhắc, kiểm tra thông báo, v.v.

Bạn có thể thêm lời nhắc đăng ký cơ giới hóa, cuộc họp, hợp đồng hoặc các giao dịch khác. AGRIVI sẽ cảnh báo bạn vài ngày trước ngày đáo hạn. Bạn cũng có thể thêm tài liệu, hình ảnh hoặc hợp đồng.

Nông nghiệp thông minh trên Smartphone

Ứng dụng di động AGRIVI có sẵn cho Android và iOS.

Nó cho phép bạn có mặt ở hiện trường và ở văn phòng cùng một lúc! Tải xuống ứng dụng AGRIVI và quản lý trang trại của bạn ngay từ hiện trường. Hotline: + 84 (0) 932 714 468

Related Posts