+ 84 (0) 932 714 468  |   Agrivivietnam@gmail.com

Blog Post

Quản lý chất lượng giống cây ăn quả phía Nam

Quản lý chất lượng giống cây ăn quả phía Nam

Quản lý chất lượng giống cây ăn quả phía Nam

Ngày 6-7, Bộ NN-PTNT phối hợp UBND tỉnh Bến Tre tổ chức Hội nghị “Quản lý chất lượng giống cây ăn quả phía Nam”. Thứ trưởng Hoàng Trung dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Theo Bộ NN-PTNT, trái cây là ngành hàng quan trọng với khoảng 50 chủng loại, quy mô diện tích trên 1,2 triệu ha, tổng sản lượng hàng năm hơn 13,5 triệu tấn đã và đang phục vụ tốt nhu cầu tiêu dùng trong nước, đồng thời tạo gia tăng xuất khẩu cả về chủng loại, cơ cấu sản phẩm, thị trường và giá trị kim ngạch, đóng góp tích cực vào tăng trưởng ngành trồng trọt. Bên cạnh mặt tích cực thì sản xuất kinh doanh giống cây ăn trái còn những tồn tại, hạn chế.

Trong đó, hệ thống sản xuất và cung ứng giống ở quy mô hộ kinh doanh, nhỏ lẻ hiện chiếm chủ yếu. Rất ít doanh nghiệp lớn tham gia đầu tư vào sản xuất giống. Nhiều cơ sở chưa đáp ứng đầy đủ quy định vẫn tham gia sản xuất, kinh doanh nên khó quản lý, đảm bảo nguồn gốc, chất lượng cây giống.

Ngoài ra, công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng giống trong thời gian qua vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, hiệu quả. Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn cấp quốc gia và cấp cơ sở chưa thật hoàn thiện, gây khó khăn cho quản lý và công tác kiểm tra, thanh tra giống cây ăn quả thời gian qua.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang Trần Hoàng Nhật Nam cho rằng: “Diện tích cây ăn quả trồng mới, thay thế cây già cỗi của tỉnh trung bình hàng năm của tỉnh Tiền Giang khoảng 2.500ha. Trên địa bàn tỉnh Tiền Giang hiện có 262 cơ sở sản xuất, buôn bán giống cây trồng. Ước hằng năm cung cấp trên 1 triệu cây giống các loại, cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất của người dân”.

Thứ trưởng Hoàng Trung nhận định, tình trạng cây giống chưa đảm bảo chất lượng, giống chưa được lưu hành vẫn được sản xuất, lưu thông và sử dụng ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất. Công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng giống trong thời gian qua mặc dù đã được Bộ NNPTNT chỉ đạo quyết liệt, sự triển khai vào cuộc của các địa phương nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, hiệu quả.

Thứ trưởng Hoàng Trung chỉ đạo các địa phương trong thời gian tới tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật. Đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra và xử lý vi phạm trong sản xuất, buôn bán giống cây ăn quả; Đẩy mạnh công tác bình tuyển, thẩm định, hỗ trợ duy trì cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng. Tăng cường xây dựng và củng cố hệ thống nhân giống tại các địa phương, khuyến khích các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống đảm bảo chất lượng trên địa bàn.

Related Posts