+ 84 (0) 932 714 468  |   Agrivivietnam@gmail.com

Blog Post

Sầu riêng đối mặt với nguy cơ trồng – giải cứu – chặt

Sầu riêng đối mặt với nguy cơ trồng – giải cứu – chặt

Sầu riêng đối mặt với nguy cơ trồng – giải cứu – chặt

Sầu riêng là một loại trái cây đặc sản của Việt Nam, có giá trị kinh tế cao và được nhiều thị trường quốc tế yêu thích. Tuy nhiên, Sầu riêng đối mặt với nguy cơ trồng – giải cứu – chặt do sự bùng nổ của cơn sốt sầu riêng trong những năm gần đây. Đây là một hiện tượng nguy hiểm, không chỉ ảnh hưởng đến người dân, mà còn đe dọa đến an ninh lương thực và bền vững của nông nghiệp Việt Nam.

https://youtu.be/7ZfHP6tUNpY

Nguồn: vtv.vn

Nguyên nhân của nguy cơ trồng – giải cứu – chặt sầu riêng là do sự thiếu hiểu biết và theo đuổi lợi nhuận ngắn hạn của người dân.

Theo đó, nhiều người dân đã chuyển đổi từ trồng các loại cây khác sang trồng sầu riêng, hy vọng thu được thu nhập cao. Tuy nhiên, họ không tính toán được chi phí đầu tư, rủi ro thị trường, yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn xuất khẩu của sầu riêng. Kết quả là, khi sầu riêng vào mùa thu hoạch, người dân phải đối mặt với tình trạng thừa cung, thiếu cầu, giá rẻ bèo, không có kênh tiêu thụ. Để giảm thiệt hại, nhiều người dân đã phải chặt bỏ các vườn sầu riêng hoặc bán lại cho các thương lái với giá rẻ.

Giải pháp cho nguy cơ trồng – giải cứu – chặt sầu riêng là phải có sự can thiệp của ban ngành và địa phương. Theo đó, cần có các biện pháp như:

  • Tăng cường tuyên truyền và hướng dẫn cho người dân về các quy trình canh tác, chăm sóc và quản lý vườn sầu riêng theo tiêu chuẩn xuất khẩu.
  • Khuyến khích và hỗ trợ người dân xây dựng các tổ hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sầu riêng theo chuỗi giá trị.
  • Thực hiện các biện pháp kiểm soát diện tích trồng sầu riêng, đảm bảo an ninh lương thực và bảo tồn các loại cây khác.
  • Tìm kiếm và mở rộng các thị trường xuất khẩu cho sầu riêng Việt Nam, nhất là các thị trường cao cấp và có tiềm năng.

Việc thay đổi canh tác thích ứng xuất khẩu không chỉ góp phần nâng cao giá trị và hiệu quả cho nông nghiệp Việt Nam, mà còn đóng góp vào việc bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và thúc đẩy phát triển bền vững của đất nước.

Quý vị quan tâm tới việc quản trị, vận hành nông trại thông minh, hiệu quả – liên hệ tới Agrivi Vietnam Co., Ltd để có tư vấn tốt nhất.

Related Posts