Hiệu quả sử dụng nước ở thực vật trên toàn cầu suy giảm do biến đổi khí hậu

Hiệu quả sử dụng nước ở thực vật trên toàn cầu suy giảm do biến đổi khí hậu

Hiệu quả sử dụng nước ở thực vật trên toàn cầu suy giảm do biến đổi khí hậu Khi biến đổi khí hậu làm cho mức độ các-bon đi-ô-xýt trong khí quyển tăng lên nhanh chóng, các nhà khoa học tin rằng sự gia tăng này có thể đóng một vai trò trong việc cải thiện cách thực vật tiêu thụ nước, hay còn gọi là hiệu quả sử dụng nước. Hiệu quả sử dụng nước cao hơn có nghĩa là thực vật tiêu thụ ít nước hơn nhưng hấp thụ nhiều các-bon trong khí quyển hơn, tăng tốc độ tăng trưởng và giúp giảm tác động của biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, những phát hiện mới từ các…
Tìm hiểu thêm ...