FAO: Giá lương thực thế giới phục hồi trong tháng 7

FAO: Giá lương thực thế giới phục hồi trong tháng 7

FAO: Giá lương thực thế giới phục hồi trong tháng 7 FAO: Giá lương thực thế giới phục hồi trong tháng 7 - Chỉ số giá lương thực của FAO đạt trung bình 123,9 điểm trong tháng 7, tăng 1,3% so với tháng trước và trong khi giảm 11,8% so với mức tháng 7/2022. Theo Tổ chức Nông Lương Liên Hợp Quốc (FAO), giá lương thực thực phẩm toàn cầu tăng trong tháng 7 do ảnh hưởng của việc chấm dứt Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen và các hạn chế thương mại mới đối với gạo của Ấn Độ và UAE. Chỉ số giá lương thực của FAO đạt trung bình 123,9 điểm trong tháng 7, tăng 1,3% so…
Tìm hiểu thêm ...