Những hiểu biết di truyền mới về sự tiến hóa, chất lượng và khả năng kháng bệnh của dưa hấu

Những hiểu biết di truyền mới về sự tiến hóa, chất lượng và khả năng kháng bệnh của dưa hấu

Những hiểu biết di truyền mới về sự tiến hóa, chất lượng và khả năng kháng bệnh của dưa hấu Các nhà khoa học đã xây dựng một 'siêu bộ gien' toàn diện cho dưa hấu và các loài họ hàng hoang dã và phát hiện ra các gien có lợi bị mất trong quá trình thuần hóa có thể cải thiện khả năng kháng bệnh và chất lượng quả của loại cây ăn quả quan trọng này. Dưa hấu là một sản phẩm nông nghiệp quan trọng trên thế giới, cả về tổng sản lượng và tổng giá trị kinh tế được tạo ra. Các nhà khoa học tại Viện Boyce Thompson đã xây dựng một "siêu bộ gien"…
Tìm hiểu thêm ...