Người trồng vải thiều Bắc Giang chuẩn bị thu hoạch sớm, sản lượng khoảng 9.000 tấn

Người trồng vải thiều Bắc Giang chuẩn bị thu hoạch sớm, sản lượng khoảng 9.000 tấn

Người trồng vải thiều Bắc Giang chuẩn bị thu hoạch sớm, sản lượng khoảng 9.000 tấn Thời điểm này, người dân huyện Tân Yên (Bắc Giang) đang gấp rút tập trung chăm sóc vải thiều sớm với dự kiến sản lượng năm nay cho thu hoạch khoảng 9.000 tấn. Chỉ còn hơn 1 tuần nữa vụ vải thiều sớm của huyện Tân Yên (Bắc Giang) sẽ bước vào mùa thu hoạch chính. Diện tích vải thiều sớm tập trung chủ yếu ở xã Phúc Hòa, có tổng diện tích 680ha, dự kiến sản lượng năm nay đạt khoảng 9.000 tấn. Trong đó có 3 mã xuất khẩu sang các thị trường Nhật Bản, Mỹ, EU với diện tích 25ha. Người…
Tìm hiểu thêm ...