Mở cửa thị trường Hoa Kỳ đối với mặt hàng quả dừa sọ Việt Nam

Mở cửa thị trường Hoa Kỳ đối với mặt hàng quả dừa sọ Việt Nam

Mở cửa thị trường Hoa Kỳ đối với mặt hàng quả dừa sọ Việt Nam Ngày 8/8 (giờ địa phương), Cục Kiểm dịch động thực vật (APHIS), Bộ Nông nghiệp Mỹ APHIS đã gửi thư tới Cục Bảo vệ thực vật thông báo về việc cho phép Việt Nam xuất khẩu dừa sang thị trường này. Như vậy đã chính thức mở cửa thị trường Hoa Kỳ đối với mặt hàng quả dừa sọ Việt Nam. Ngày 8/8 (giờ địa phương), APHIS đã gửi thư tới Cục Bảo vệ thực vật thông báo về chương trình nghị sự và mời phái đoàn của Cục tham gia cuộc họp song phương về sức khỏe cây trồng năm 2023. Phía Cục Kiểm…
Tìm hiểu thêm ...