+ 84 (0) 932 714 468  |   Agrivivietnam@gmail.com

Blog Post

Tăng năng suất bằng cách theo dõi phân bón đơn giản

Tăng năng suất bằng cách theo dõi phân bón đơn giản

Tăng năng suất bằng cách theo dõi phân bón đơn giản

Làm đất là cơ sở của mọi sản xuất cây trồng vì chỉ có đất được chuẩn bị đúng cách mới có thể cung cấp các điều kiện thuận lợi cho cây trồng phát triển. Tuy nhiên, làm đất không phải là điều duy nhất cần thiết để đạt được năng suất cây trồng. Cùng với đất, không khí và nước, có một thứ quan trọng hơn nhiều. Khi kết hợp với ba thứ này, sẽ mang lại mùa màng khỏe mạnh và sản lượng dồi dào. Đó là những chất dinh dưỡng thực vật. Tăng năng suất bằng cách theo dõi phân bón đơn giản

Thức ăn cho đời sống thực vật

Chất dinh dưỡng thực vật là nền tảng của đời sống thực vật, cung cấp tất cả các yếu tố cần thiết cho sự tăng trưởng. Chúng ở dạng phân bón, dù ở trạng thái rắn hay lỏng.

Tăng năng suất bằng cách theo dõi phân bón đơn giản

Để đảm bảo năng suất tốt và chất lượng, người nông dân phải cung cấp chất dinh dưỡng cho cây trồng trong toàn bộ chu kỳ sản xuất cây trồng. Chỉ những cây được nuôi dưỡng tốt mới cho năng suất như kế hoạch và quan trọng hơn, cây trồng sẽ có khả năng chống chọi tốt hơn với các loại sâu bệnh cũng như điều kiện đất đai, thời tiết không thuận lợi.

“Lượng phân bón thích hợp được cung cấp vào đúng thời điểm là chìa khóa cho năng suất cây trồng dồi dào và chất lượng.”

Kế hoạch bón phân là một khởi đầu thông minh để đạt được năng suất cao hơn

Khi nói về phân bón, điều rất quan trọng là phải vừa phải. Thực tế là cây trồng cần phân bón nhưng chỉ với một lượng nhất định. Bón quá nhiều phân sẽ không mang lại năng suất cao hơn. Ngược lại, năng suất có thể thấp hơn nhiều. Để tránh kịch bản này, nông dân phải bón phân với một lượng xác định cụ thể tùy theo loại cây trồng và loại phân bón đã bón trước đó.

Tăng năng suất bằng cách theo dõi phân bón đơn giản

Trước khi mùa thực vật bắt đầu, điều rất quan trọng là lập kế hoạch cho tất cả các hoạt động bón phân. Có một lý do chính đáng tại sao một người nông dân nên làm điều đó. Bằng cách lập kế hoạch, người nông dân biết chính xác thời điểm và lượng phân bón cần bón cho một loại cây trồng nhất định và do đó anh ta có thể tính toán chi phí này dễ dàng hơn.

Phần công việc đó của người nông dân, phần mềm quản lý trang trại AGRIVI hỗ trợ đắc lực. Nó giúp nông dân lên kế hoạch cho tất cả các hoạt động bón phân cho mỗi loại cây trồng và cánh đồng.

Tăng năng suất bằng cách theo dõi phân bón đơn giản

Hoạt động lập kế hoạch bón phân trong phần mềm quản lý trang trại AGRIVI

Trong chu kỳ sản xuất cây trồng, có một số hoạt động bón phân. Bằng cách lập kế hoạch cho từng loại, người nông dân có thể chuẩn bị tất cả các kho dự trữ kịp thời, do đó tránh được sự chậm trễ trong việc bón phân có thể ảnh hưởng lớn đến năng suất cuối cùng. Trong trường hợp một nông dân thuê máy móc nông nghiệp như máy kéo hoặc máy rải phân bón hoặc có thể thuê thêm công nhân cho hoạt động này, việc lập kế hoạch nhiệm vụ sẽ giúp anh ta chuẩn bị đúng hạn. Bằng cách đó anh ta có thể quản lý mọi thứ theo kế hoạch.

“Bảng điều khiển AGRIVI cung cấp cho nông dân cái nhìn tổng quan về phân bón được sử dụng cho mỗi cánh đồng và cây trồng.”

Bảng điều khiển phân bón để bảo trì thông minh năng suất cao

Bằng cách bón phân, đất được nạp nhiều chất dinh dưỡng khác nhau tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của cây trồng. Theo đó, do có nhiều lần bón phân trong mùa thực vật nên rất khó để theo dõi tổng lượng chất dinh dưỡng dự trữ của đất. Điều này phản ánh rất lớn khi lập kế hoạch bón phân cho vụ sau.

May mắn thay, phần mềm AGRIVI cung cấp cho nông dân một công cụ tuyệt vời giúp phân tích các chất dinh dưỡng được áp dụng. Phân tích đồng ruộng cung cấp cho họ một cái nhìn tổng quan không chỉ về tất cả các loại phân bón được sử dụng mà còn về tất cả các chất dinh dưỡng từ phân bón.

Vì vậy, tự hỏi làm thế nào bạn có thể theo dõi điều đó? Mỗi khi bạn sử dụng một loại phân bón nào đó, chỉ cần đăng ký cách sử dụng đó trong nhiệm vụ bón phân của AGRIVI. Bạn có thể xem tổng lượng phân bón đã bón cho mỗi cánh đồng và cây trồng bất kỳ lúc nào trong bảng điều khiển Phân tích cánh đồng.

Phần mềm quản lý trang trại AGRIVI cung cấp cho nông dân cái nhìn tổng quan về các chất dinh dưỡng được áp dụng cho mỗi loại cây  trồng và cánh đồng

Tuy nhiên, bảng điều khiển AGRIVI mạnh mẽ giúp nông dân có cái nhìn sâu sắc về dự trữ chất dinh dưỡng. Nó cho họ thấy tổng lượng tất cả các chất dinh dưỡng được áp dụng cho mỗi loại cây trồng và cả cánh đồng.

AGRIVI giúp nông dân theo dõi tổng lượng đạm (N) đã bón trên mỗi ha từ tất cả các loại phân bón đã bón.”

Tăng năng suất bằng cách theo dõi phân bón đơn giản

Theo dõi tổng lượng đạm bón/ha trong phần mềm quản lý trang trại AGRIVI

Bằng cách đó, người nông dân có thể thấy rõ lượng phân bón đã được bón cho ruộng và điều quan trọng hơn là họ có vượt quá giới hạn đạm (N) được bón cho mỗi ha hay không. Vì ai cũng biết rằng nông dân phải quản lý sản xuất của họ theo luật nông nghiệp và phần mềm AGRIVI ở đây để giúp họ quản lý sản xuất cây trồng của mình dễ dàng nhất có thể.

Trồng trọt là một hoạt động bao gồm lập kế hoạch và quản lý đồng thời mong đợi kết quả tốt nhất. Nhận tất cả các chi tiết trang trại của bạn từ một nơi trung tâm.

Related Posts