+ 84 (0) 932 714 468  |   Agrivivietnam@gmail.com

Blog Post

Thực hành trang trại tốt nhất để canh tác có lợi nhuận

Thực hành trang trại tốt nhất để canh tác có lợi nhuận

Thực hành trang trại tốt nhất để canh tác có lợi nhuận

Trong các bài đăng trên blog trước đây của chúng tôi, chúng tôi đã viết về quản lý trang trại thành công và làm thế nào để đạt được năng suất và lợi nhuận của trang trại. Những người nông dân thành công được tạo ra chứ không phải được sinh ra, và đó là sự thật. Vì lý do đó, một người phải tự nỗ lực để trở thành một nông dân thành công, đồng thời thích nghi và áp dụng các phương pháp thực hành trang trại tốt nhất để canh tác có lợi nhuận.

Làm thế nào để trở thành một nông dân thành công?

Trong khi trồng trọt, một số hoạt động trang trại phải được thực hiện để đạt được kết quả tốt nhất. Đó là: làm đất đúng kỹ thuật, trồng hoặc gieo hạt, quản lý chăm sóc cây trồng, thu hoạch và quản lý sau thu hoạch.

Vì canh tác là một quá trình phức tạp trong đó một hoạt động duy nhất đóng góp vào mục tiêu cuối cùng, nên tất cả các hoạt động phải được quản lý đúng cách. Nói cách khác, trong khi trồng trọt, một nông dân nên xem xét hai điều quan trọng:

  • Quản lý sản xuất trang trại theo các hoạt động trang trại khuyến nghị
  • Thường xuyên ghi lại các hoạt động của trang trại đối với tất cả các loại cây trồng cùng với việc sử dụng nguyên liệu trang trại

Agirvi Việt Nam-Phát triển kinh doanh trang trại

Đừng bỏ lỡ điều gì bằng cách tuân theo các phương pháp thực hành trang trại tốt nhất

Mỗi sản xuất cây trồng đòi hỏi thực hành trang trại nhất định. Bằng cách làm theo và ghi lại những thực hành này, người nông dân có cái nhìn sâu sắc rõ ràng về sản xuất cây trồng của mình. Trên thực tế, anh ta có thể thấy những phương pháp canh tác nào đã mang lại một sản lượng nhất định.

Hãy lấy một ví dụ về quản lý trang trại tốt

Vào đầu mùa vụ, người nông dân chuẩn bị đất để trồng khoai tây. Đầu tiên, anh cày xới đất, rải một lượng phân bón rồi trồng củ khoai tây. Lần này, anh cố gắng trồng ở một độ sâu nhất định và ngay sau khi trồng, anh phun thuốc diệt cỏ vào đất. Trong suốt mùa vụ, anh liên tục bón phân và phun thuốc phòng trừ sâu bệnh. Cuối cùng, anh ta thu hoạch khoai tây với số lượng lớn hơn dự kiến.

Có vẻ như những phương pháp này đối với khoai tây là phi thường đối với người nông dân này và do đó, anh ấy cũng sẽ tiếp tục sử dụng chúng trong mùa tới.

Trong trường hợp sản xuất mùa màng thất bát, người nông dân ghi lại tất cả các hoạt động của mình có thể thấy rõ điều gì đã xảy ra và do đó biết phải thay đổi điều gì trong mùa tới.

Bằng cách này hay cách khác, việc lưu giữ hồ sơ về các hoạt động của trang trại có thể giúp nông dân thành công và tăng sản lượng mùa vụ của họ.

Vẫn chưa có phương pháp thực hành trang trại tốt nhất của bạn?

Thực hành trang trại dẫn đến kết quả năng suất tốt nhất phải được tuân theo trong mùa tiếp theo. Xem xét thực tế này, việc lưu giữ hồ sơ của tất cả các hoạt động trang trại có thể giúp nông dân đạt được năng suất và lợi nhuận cao hơn và do đó, thành công.

Nếu bạn vẫn chưa có các biện pháp thực hành trang trại tốt nhất, hãy theo dõi quá trình sản xuất cây trồng của bạn bằng phần mềm quản lý trang trại AGRIVI và xem tập hợp các biện pháp thực hành trang trại nào mang lại kết quả tốt nhất có thể.

Thực hành trang trại tốt nhất để canh tác có lợi nhuận

Đối với những người đã có một bộ thực hành trang trại tốt nhất, chỉ cần tiếp tục làm theo chúng và bắt đầu lưu giữ hồ sơ trong AGRIVI. Bởi vì đó là cách lưu trữ hồ sơ đơn giản nhất, cung cấp nơi mà người nông dân có thể nhập tất cả các hoạt động trang trại của mình.

Thực hành trang trại tốt nhất để canh tác có lợi nhuận

Với AGRIVI, hãy tuân thủ các thực hành trang trại tốt nhất.

Related Posts