+ 84 (0) 932 714 468  |   Agrivivietnam@gmail.com

Blog Post

Truy xuất nguồn gốc nông nghiệp là gì?

Truy xuất nguồn gốc nông nghiệp là gì?

Truy xuất nguồn gốc nông nghiệp là gì?

Trong thời gian gần đây, việc truy xuất nguồn gốc chính xác và kịp thời của sản phẩm và các hoạt động trong toàn bộ chuỗi cung ứng đã trở thành yếu tố then chốt trong kinh doanh thực phẩm và nông nghiệp. Ngày càng có nhiều người trên khắp thế giới yêu cầu bằng chứng rằng các sản phẩm thực phẩm là an toàn và có chất lượng cao. Điều này thường bao gồm truy xuất nguồn gốc hoặc khả năng theo dõi nguồn gốc của sản phẩm. An toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc nông nghiệp hiện đang được đặt lên hàng đầu trong cả các cuộc thảo luận về quy định và ngành trên khắp thế giới. Truy xuất nguồn gốc nông nghiệp là gì?

Truy xuất nguồn gốc nông nghiệp – Nó thực sự có nghĩa là gì?

Truy xuất nguồn gốc là một công cụ để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng và đảm bảo với họ rằng người trồng thực sự đáp ứng yêu cầu của họ. Thông tin truy xuất nguồn gốc hoặc công cụ theo dõi sản phẩm phải có khả năng xác định ở bất kỳ giai đoạn cụ thể nào của chuỗi cung ứng thực phẩm (từ sản xuất đến phân phối) từ nơi thực phẩm đến và nơi thực phẩm đi đến, phù hợp với mục tiêu của việc kiểm tra và chứng nhận thực phẩm hệ thống. Ngoài ra, truy xuất nguồn gốc sản xuất làm giảm rủi ro kinh doanh và tổn thất do thu hồi sản phẩm có thể xảy ra, đặc biệt là trong ngành thực phẩm.

Các nhà sản xuất thực phẩm có thể ngăn ngừa một số vấn đề về an toàn thực phẩm bằng cách hiểu tất cả các hoạt động sản xuất thực phẩm.

Người tiêu dùng và một bộ phận dân số đang trở nên quan tâm hơn đến an toàn thực phẩm. Ví dụ: về cách thức sản xuất thực phẩm và liệu đó là thực phẩm hữu cơ hay sử dụng hóa chất tối thiểu.

Tránh thu hồi sản phẩm trước khi chúng xảy ra

Việc thu hồi sản phẩm trong ngành công nghiệp thực phẩm thường xảy ra khi một sản phẩm không đạt yêu cầu về kiểm tra chất lượng. Điều này có thể xảy ra vì nhiều lý do bao gồm vấn đề vệ sinh, thực hành nông nghiệp không được phép của các nhà cung cấp, không được báo cáo đúng hạn, nguy cơ mắc bệnh từ thực phẩm hoặc một số lỗi xảy ra trong quá trình sản xuất cuối cùng.

Đọc thêm về cách tránh bị thu hồi sản phẩm hoặc cách quản lý việc thu hồi sản phẩm khi chúng xảy ra và nhớ đọc bài viết về 5 bước để tránh bị thu hồi sản phẩm của chúng tôi.

Truy xuất nguồn gốc nông nghiệp là gì?

Vai trò của truy xuất nguồn gốc trong chuỗi cung ứng thực phẩm

Các yêu cầu truy xuất nguồn gốc chuỗi cung ứng thực phẩm đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp các doanh nghiệp duy trì khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và toàn cầu. Đồng thời đó cũng là ý thức về sức khỏe cộng đồng. Từ phân phối và vận chuyển đến bán lẻ – đến người tiêu dùng cuối cùng, khả năng truy xuất nguồn gốc sản phẩm qua tất cả các giai đoạn sản xuất đóng vai trò quan trọng đối với bất kỳ doanh nghiệp nào kinh doanh sản phẩm.

Hệ thống truy xuất nguồn gốc thực phẩm, về cơ bản bao gồm tất cả các khía cạnh của quá trình sản xuất từ trang trại đến bàn ăn. Truy xuất nguồn gốc thực phẩm cũng phức tạp như việc tuân thủ các tiêu chuẩn truy xuất nguồn gốc toàn cầu. Đó là lý do tại sao các giải pháp truy xuất nguồn gốc tốt lại quan trọng trong ngành thực phẩm.

Truy xuất nguồn gốc nông nghiệp là gì?

Lợi ích của truy xuất nguồn gốc đối với nông dân

Những lợi ích của truy xuất nguồn gốc được công nhận rộng rãi. Tuy nhiên, đối với nông dân quy mô nhỏ ở các nước đang phát triển, đặc biệt là nông dân sản xuất rau quả tươi và các sản phẩm tươi sống khác, các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc và tính minh bạch có thể là rào cản đối với thương mại. Thị trường thực phẩm an toàn và có thể truy xuất nguồn gốc có thể loại trừ các nhà sản xuất nông nghiệp quy mô nhỏ, những người thiếu nguồn lực để tuân thủ các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe. Đặc biệt là các yêu cầu theo dõi và giám sát các biến số về môi trường và chuỗi cung ứng thông qua các công nghệ tinh vi.

Truy xuất nguồn gốc là một thực hành kinh doanh có giá trị cho nông dân. Áp dụng truy xuất nguồn gốc sản phẩm không phải là một sự lựa chọn. Đó là câu hỏi về cách chúng ta thực hiện điều này theo cách tốt nhất có thể và cách chúng ta tận dụng các cơ hội đang nổi lên.

AGRIVI giúp duy trì hoạt động sản xuất trang trại có thể truy xuất nguồn gốc và minh bạch như thế nào?

AGRIVI thúc đẩy các phương pháp sản xuất tốt nhất cho hơn 100 loại cây trồng. Với việc lưu giữ hồ sơ chi tiết về giờ làm việc, biện pháp phòng trừ sâu bệnh, sử dụng thuốc trừ sâu, phân bón và vị trí địa lý của các cánh đồng trồng một loại cây trồng cụ thể.

Tính năng Báo cáo sẽ đảm bảo rằng sản phẩm được liên kết với dữ liệu theo thời gian thực minh họa cách sản phẩm được xử lý trong suốt mùa sinh trưởng và ở địa điểm nào giải quyết hiệu quả mọi vấn đề kiểm soát chất lượng và quản lý rủi ro. Điều này sẽ đảm bảo lợi thế cạnh tranh và tiếp cận dễ dàng hơn với người mua sản phẩm đã thu hoạch.

Related Posts