+ 84 (0) 932 714 468  |   Agrivivietnam@gmail.com

Blog Post

4 sự thật thực tế mà mọi nông dân nên biết

4 sự thật thực tế mà mọi nông dân nên biết

4 sự thật thực tế mà mọi nông dân nên biết

Cho dù là nhỏ hay lớn, tư nhân hay cho thuê, một cánh đồng là cơ sở cho mọi sản xuất cây trồng. Trong nông nghiệp, một cánh đồng đại diện cho một diện tích đất, được canh tác để trồng các loại cây trồng khác nhau. Nói cách khác, mọi thứ diễn ra trong trang trại đều bắt đầu từ cánh đồng. Vì lý do đó, ruộng là một trong những tài sản quan trọng nhất của trang trại, cũng như là một trong những thành phần chính trong quản lý trang trại. Đối với mỗi người quản lý trang trại thành công, một cánh đồng không chỉ là một diện tích đất. Và 4 sự thật thực tế mà mọi nông dân nên biết

4 sự thật thực tế mà mọi nông dân nên biết

Đối với mỗi người quản lý trang trại thành công, một cánh đồng không chỉ là một diện tích đất. Đằng sau mỗi cánh đồng, có một số thông tin có giá trị rất quan trọng đối với người nông dân muốn thực hành quản lý cánh đồng thông minh và luôn dẫn đầu trong công việc kinh doanh của mình. Đó là:

  1. Vị trí trường chính xác

Biết vị trí trường chính xác (tọa độ trường) cho phép theo dõi thời tiết chính xác. Xét cho cùng, nông nghiệp là một ngành kinh doanh không thể đoán trước, trong đó thời tiết không thuận lợi là một trong những mối đe dọa chính đối với năng suất của nông dân. Do đó, những người nông dân thành công, hướng tới quản lý đồng ruộng thông minh, luôn theo dõi các điều kiện thời tiết dựa trên tọa độ của cánh đồng của họ.

4 sự thật thực tế mà mọi nông dân nên biết

  1. Kích thước của trường và việc sử dụng nó

Bên cạnh vị trí cánh đồng, kích thước cánh đồng và việc sử dụng nó (tỷ lệ cây trồng được trồng trên cánh đồng) cũng là một phần thông tin rất quan trọng đối với mọi người quản lý trang trại. Một trong những lý do chính cho điều đó là do quy mô của cánh đồng, cũng như việc sử dụng nó thường quy định loại cây trồng nào có thể được trồng trên cánh đồng.

Ví dụ, các vườn cây ăn trái thường được trồng trên các bề mặt nhỏ hơn trong khi các loại cây trồng trọt thường bao phủ một diện tích đất lớn hơn. Mặt khác, thông tin về việc sử dụng cánh đồng là cần thiết để lập kế hoạch liên quan đến sản xuất cây trồng mới, đặc biệt trong trường hợp khi một phần của cánh đồng đã được sử dụng cho một số loại cây trồng khác.

4 sự thật thực tế mà mọi nông dân nên biết

  1. Luân canh cây trồng

Những người nông dân thực hành quản lý đồng ruộng thông minh luôn biết loại cây trồng nào được trồng trên đồng ruộng của họ trong vài năm qua. Bằng cách đó, họ có thể dễ dàng lập kế hoạch về các loại cây trồng sẽ được trồng trong tương lai.

  1. Giá trị PH và loại đất

Một trong những thông tin quan trọng nhất về mọi cánh đồng là loại đất và giá trị pH của nó. Loại đất xác định loại cây trồng nào có thể được trồng trên một cánh đồng cụ thể (một số loại cây trồng thích đất sét trong khi những loại khác thích hợp hơn với đất cát). Hơn nữa, loại đất cũng sẽ quyết định việc quản lý nước trên đồng ruộng (ví dụ, đất cát cần tưới thường xuyên với lượng nước nhỏ hơn do độ xốp cao).

Cùng với loại đất, những nông dân thành công thực hành quản lý đồng ruộng thông minh sẽ quản lý sản xuất cây trồng của họ dựa trên kết quả phân tích hóa học. Do đó, giá trị pH là một trong những phần thông tin quan trọng nhất của đồng ruộng ảnh hưởng trực tiếp đến việc quản lý chất dinh dưỡng, do đó ảnh hưởng đến hiệu suất cây trồng và năng suất cuối cùng.

4 sự thật thực tế mà mọi nông dân nên biết

Biết các sự kiện đã nói ở trên về các trường là điều cần thiết để thực hành quản lý trang trại thông minh. Tuy nhiên, việc có tất cả dữ liệu về các lĩnh vực ở một nơi thậm chí còn quan trọng hơn để đạt được thành công trong kinh doanh trang trại.

Trong hình bên dưới là ví dụ về cách nông dân thành công quản lý đồng ruộng của họ trong phần mềm quản lý trang trại AGRIVI.

4 sự thật thực tế mà mọi nông dân nên biết

Agrivi Việt Nam-Phát triển kinh doanh trang trại

Tổ chức đồng ruộng thông minh trong phần mềm quản lý trang trại AGRIVI Được nông dân trên toàn thế giới công nhận, AGRIVI là một trong những giải pháp quản lý trang trại hàng đầu trên thị trường. Những người nông dân sử dụng AGRIVI không bao giờ bỏ lỡ một chi tiết nào về cánh đồng và sản lượng mùa vụ của họ. 

Related Posts