+ 84 (0) 932 714 468  |   Agrivivietnam@gmail.com

Blog Post

Bón phân: Bước cuối cùng trước khi gieo hạt

Bón phân: Bước cuối cùng trước khi gieo hạt

Bón phân: Bước cuối cùng trước khi gieo hạt

Cuộc chạy đua của nông dân để đạt năng suất cao hơn bắt đầu từ rất lâu trước khi bắt đầu vòng đời của một loại cây trồng. Để đạt được kết quả sản xuất cây trồng tốt nhất, người nông dân luôn phải đi trước một bước . Do đó, mỗi nông dân thành công đều đầu tư rất nhiều công sức vào các biện pháp chuẩn bị gieo sạ. Bón phân: Bước cuối cùng trước khi gieo hạt

Việc chuẩn bị luống gieo đúng cách phụ thuộc vào hai yếu tố thiết yếu:

 1. Quản lý đất
 2. Quản lý dinh dưỡng cây trồng

Mục đích chính của việc quản lý đất là tạo ra loại đất được chuẩn bị tốt để quản lý cỏ dại, tái chế chất dinh dưỡng và tạo ra một lớp gieo thẳng, có hạt, có cấu trúc và giữ ẩm. Mục đích chính của quản lý dinh dưỡng cây trồng là đảm bảo lượng chất dinh dưỡng cân bằng trong toàn bộ vòng đời cây trồng.

Khâu cuối cùng, diễn ra trước khi gieo hạt là bón phân trước khi gieo hạt. Công việc này thường được thực hiện ngay trước khi gieo hạt. Tuy nhiên, một số nông dân thêm phân bón vào thời điểm chuẩn bị luống gieo hạt.

Người nông dân được gì với việc bón phân trước khi gieo hạt?

Việc bón phân trước khi gieo hạt là để đảm bảo lượng dinh dưỡng cân đối trong một lớp gieo.

Nói cách khác, việc bón phân trước khi gieo hạt cố gắng cung cấp các chất dinh dưỡng thiết yếu cần thiết cho các giai đoạn phát triển ban đầu của cây trồng . Trong đó, bón phân trước khi gieo ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của rễ và sự nảy mầm.

Bón phân: Bước cuối cùng trước khi gieo hạt

Tỷ lệ các chất dinh dưỡng cần thiết (đạm, lân, kali) bón lót trước khi gieo thường bằng nhau . Ví dụ: 15-15-15.

Tuy nhiên, tỷ lệ chính xác của các chất dinh dưỡng phần lớn phụ thuộc vào việc bón các chất dinh dưỡng trong quá trình bón phân cơ bản . Ví dụ, hãy xem xét trường hợp trong đó tổng lượng lân và kali cần thiết được bón trong quá trình bón phân cơ bản. Trong trường hợp này, việc bón phân trước khi gieo chỉ yêu cầu bón đạm.

Một khía cạnh quan trọng khác cần xem xét về việc bón phân trước khi gieo hạt là sự khác biệt khi so sánh nó với việc bón phân cơ bản. Ví dụ, lượng chất dinh dưỡng trong phân bón trước khi gieo hạt thấp hơn nhiều so với phân bón cơ bản. Vì vậy, bón phân trước khi gieo là biện pháp cải thiện việc bón phân cơ bản.

Cuối cùng, cách tốt nhất để quản lý chất dinh dưỡng cây trồng là kết hợp cả hai phương pháp. Làm như vậy, sẽ đảm bảo rằng trong đất sẽ có nhiều chất dinh dưỡng ở độ sâu thấp hơn, cũng như độ sâu cao hơn.

3 ưu điểm hàng đầu của việc bón phân trước khi gieo hạt

Có ba lý do quan trọng để thực hành bón phân trước khi gieo:

 1. Để bón các chất dinh dưỡng khi cây trồng cần chúng nhất: vào đầu vòng đời của nó.
 2. Để cải thiện sự kết hợp của các chất dinh dưỡng vào đất (các chất dinh dưỡng được áp dụng sau khi gieo hạt vẫn còn ở lớp trên của đất và hầu như không đến được vùng rễ)
 3. Nó tương đối dễ áp dụng do thực tế là không có cây trồng trên cánh đồng.

Bón phân: Bước cuối cùng trước khi gieo hạt

Có bất kỳ nhược điểm nào có thể xảy ra đối với việc bón phân trước khi gieo hạt không?

Nói chung, nếu được quản lý đúng cách, việc bón phân trước khi gieo hạt là một biện pháp giúp cải thiện dinh dưỡng của đất. Tuy nhiên, có một số rủi ro có thể xảy ra, quan trọng cần lưu ý khi xem xét bón phân trước khi gieo:

 • Rò rỉ chất dinh dưỡng bên dưới vùng rễ hoạt động
 • Mất lân khi chảy tràn nếu bón không đúng cách
 • Sự bay hơi của nitơ dưới dạng amoni trong trường hợp amoni được áp dụng gần bề mặt đất
 • Tỷ lệ phân bón quá cao có thể làm hỏng cây con và cây trồng
 • Ô nhiễm do nitơ ngấm vào nước ngầm hoặc phốt pho chảy tràn.
 • Phân bón cũng có thể kích thích cỏ dại phát triển gây hại cho cây trồng.

Bón phân: Bước cuối cùng trước khi gieo hạt

Làm thế nào để quản lý việc bón phân trước khi gieo hạt?

Để tránh những rủi ro có thể xảy ra khi bón phân trước khi gieo hạt, điều cần thiết là phải quản lý nó đúng cách ngay từ đầu. Đầu tiên, nó phải dựa trên kết quả phân tích đất. Thực hành này sẽ cho người nông dân biết chính xác những chất dinh dưỡng cần áp dụng cũng như tỷ lệ áp dụng hợp lý.

Hơn nữa, có hai loại quản lý bón phân:

 1. Bón phân đồng đều trên toàn bộ bề mặt đất (bằng tay hoặc sử dụng máy móc).
 2. Bón  dải: bón phân theo hàng (hàng) trước khi gieo hạt hoặc trồng trọt, được thực hiện chủ yếu bằng máy móc.

Bón phân: Bước cuối cùng trước khi gieo hạt

Việc lựa chọn cách bón lót phù hợp phụ thuộc vào loại đất cũng như điều kiện khí hậu và thời tiết . Do đó, đất cát chứa ít chất dinh dưỡng hơn cần tỷ lệ phân bón thấp hơn. Vì lý do này, dải phù hợp hơn cho các loại đất này.

Xét cho cùng, nếu được quản lý đúng cách, việc bón phân trước khi gieo hạt sẽ cải thiện sự phát triển của cây trồng khi nó cần thiết nhất: từ giai đoạn phát triển ban đầu của nó. Bón phân trước khi gieo giúp người nông dân đi trước một bước do đảm bảo chất dinh dưỡng ngay từ đầu.

Related Posts