+ 84 (0) 932 714 468  |   Agrivivietnam@gmail.com

Blog Post

Tạo nguồn dự trữ chất dinh dưỡng bằng cách bón phân cơ bản

Tạo nguồn dự trữ chất dinh dưỡng bằng cách bón phân cơ bản

Tạo nguồn dự trữ chất dinh dưỡng bằng cách bón phân cơ bản

Mỗi loại cây trồng cần một chế độ ăn uống cân bằng , bao gồm các chất dinh dưỡng khác nhau rất quan trọng trong suốt vòng đời của nó. Các chất dinh dưỡng được cân bằng đồng đều trong đất thể hiện một trong những khía cạnh quan trọng nhất của quản lý trang trại . Vì cây trồng lấy chất dinh dưỡng từ đất, điều cần thiết là phải bón lại các chất dinh dưỡng này trước khi bắt đầu mỗi mùa vụ. Tạo nguồn dự trữ chất dinh dưỡng bằng cách bón phân cơ bản là phương thức tối ưu cho canh  tác.

Tạo nguồn dự trữ chất dinh dưỡng bằng cách bón phân cơ bản

Bón phân cơ bản – còn được gọi là bón phân trước khi ngủ đông. Đây là phương pháp quản lý hàm lượng chất dinh dưỡng trong đất. Đó là một thực hành trang trại quan trọng cần thiết cho việc quản lý đất trồng cây lâu năm. Tuy nhiên, thực hành bón phân cơ bản cũng được khuyến khích trong canh tác.

Bón phân cơ bản cho cây trồng vĩnh viễn

Bón phân cơ bản cho cây lâu năm là một thực hành được thực hiện khi thiết lập vườn cây ăn quả mới. Đối với vườn đã được trồng lâu năm, biện pháp này thường được thực hiện sau khi thu hoạch , vào cuối vụ hoặc khi bắt đầu thời kỳ sâu ngủ đông . Việc bón phân cơ bản cho cây lâu năm cũng có thể được thực hiện vào năm sau, trước khi bắt đầu đợt sinh trưởng mới vào mùa xuân.

Mục đích chính của việc bón phân vĩnh viễn vào mùa thu là tạo ra nguồn dự trữ chất dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển vào mùa xuân tiếp theo. Các chất dinh dưỡng được áp dụng trong quá trình bón phân cơ bản sẽ hỗ trợ nhu cầu của cây trồng, khi chồi bị gãy vào đầu mùa xuân. Do đó, sự sẵn có của các chất dinh dưỡng tăng lên sẽ cải thiện khả năng chịu lạnh của cây trồng lâu dài.

Lượng phân bón chính xác sẽ phụ thuộc vào loại cây trồng và kết quả phân tích đất . Tuy nhiên, trong việc bón phân cơ bản cho cây lâu năm, nên bón phân với tỷ lệ nitơ thấp hơn và lượng phốt pho và kali cao hơn.

Tạo nguồn dự trữ chất dinh dưỡng bằng cách bón phân cơ bản

Bón phân cơ bản cho cây trồng

Bón phân cơ bản cho cây trồng thường tuân thủ các thao tác làm đất cơ bản như cày cạn hoặc cày trước khi gieo. Bón phân cơ bản cho cây trồng đưa chất dinh dưỡng vào đất theo chiều sâu cày. Đây là khu vực mà khối rễ chính phát triển.

Tạo nguồn dự trữ chất dinh dưỡng bằng cách bón phân cơ bản

Thời gian thực hiện phụ thuộc vào thời vụ gieo hạt. Ví dụ, nếu vụ mùa được gieo vào mùa xuân, thì việc bón phân cơ bản nên được thực hiện vào mùa thu. Ngược lại, nông dân gieo trồng vào mùa thu sẽ tiến hành bón phân cơ bản vào mùa hè, sau khi thu hoạch.

Trong quá trình bón phân cơ bản, nên sử dụng các công thức có lượng phốt pho và kali cao hơn và lượng nitơ thấp hơn.

Bón phân cơ bản cung cấp những gì?

Bất kể đó là việc bón phân cho cây trồng lâu năm hay cây trồng lâu năm, việc bón phân cơ bản đều tạo ra nguồn dự trữ chất dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển của cây trồng. Những chất dinh dưỡng này là:

  • Phốt pho ; cần thiết cho sự phát triển của rễ, cũng như cho sự ra hoa và chín thành công
  • Kali ; cần thiết cho việc điều tiết và ổn định chất lượng nước; có lợi do thiếu hoặc thừa độ ẩm
  • Nitơ ; cần thiết cho việc thiết lập sự tăng trưởng cây trồng. Vì nó dễ bị rửa trôi, nên không nên sử dụng lượng nitơ lớn hơn trong quá trình bón phân cơ bản.

Ngoài các loại phân khoáng, việc bón phân cơ bản cũng có thể được thực hiện bằng các loại phân hữu cơ như phân chuồng. Điều này sẽ cải thiện tính chất vật lý, hóa học và sinh học của đất.

Bón phân cơ bản là một cách tuyệt vời để đảm bảo cây trồng của bạn có nhiều chất dinh dưỡng để khuyến khích sự phát triển thành công.

Related Posts