+ 84 (0) 932 714 468  |   Agrivivietnam@gmail.com

Blog Post

Các yếu tố để quản lý trồng trọt hợp lý

Các yếu tố để quản lý trồng trọt hợp lý

Các yếu tố để quản lý trồng trọt hợp lý

Ngay từ đầu, nhu cầu quan trọng nhất để duy trì sự sống của con người là thức ăn. Sau khi ban đầu chỉ có thể ăn các loại cây trồng và động vật hoang dã, con người sau đó bắt đầu thuần hóa cây trồng. Những người nông dân ban đầu đã sản xuất các loại cây trồng có nhiều đặc điểm mong muốn hơn so với cây dại. Họ đã sử dụng chúng làm nguồn hạt giống cho các thế hệ thực phẩm tiếp theo. Do đó bắt đầu kỷ nguyên của nông nghiệp. Chúng ta cùng tìm hiểu các yếu tố để quản lý trồng trọt hợp lý

Các yếu tố để quản lý trồng trọt hợp lý

Nhiều loại cây trồng trong nông nghiệp ngày nay là kết quả của quá trình thuần hóa diễn ra trong thời cổ đại.

Nông dân trồng chúng để sử dụng làm thực phẩm, thức ăn cho vật nuôi, chất xơ, quần áo, chỗ ở và sản xuất năng lượng. Mặc dù cây trồng được phân loại dựa trên khí hậu, mùa vụ, sử dụng đất, loại sản phẩm và tầm quan trọng kinh tế, nhưng cách phân loại quan trọng nhất lại dựa trên loại hình canh tác và chu kỳ sinh trưởng của cây trồng, rau và cây trồng lâu năm.

Theo dữ liệu thống kê, 11% (1,5 tỷ ha) diện tích đất toàn cầu (13,4 tỷ ha) được sử dụng để trồng trọt các loại cây trồng, rau và cây lâu năm. Khu vực này đại diện cho hơn một phần ba (36 %) diện tích đất được ước tính là phù hợp cho sản xuất cây trồng.

Trong khu vực canh tác toàn cầu thích hợp cho sản xuất cây trồng, đất canh tác chiếm 28,6%, cây lâu năm 3,2% và đồng cỏ lâu dài 68,5% Theo thống kê, sản xuất rau được bao gồm trong cây trồng và chỉ chiếm 1,1% tổng diện tích nông nghiệp của thế giới .

Sản xuất cây trồng bắt đầu bằng việc chuẩn bị đất thích hợp và trồng cấy hoặc gieo hạt.

Phương pháp gieo trồng, thời gian sử dụng và các biện pháp làm đất mà người nông dân sẽ sử dụng phụ thuộc chủ yếu vào loại cây trồng, cho dù đó là cây ăn quả, rau hay cây trồng.

Các yếu tố để quản lý trồng trọt hợp lý

Các khía cạnh cần xem xét trước khi trồng cây ăn quả

Trước khi trồng cây ăn quả , ruộng cần được san phẳng, xác định hàng trồng và chuẩn bị hố trồng kỹ. Mỗi loại cây ăn quả đều yêu cầu khoảng cách hàng và cây nhất định để mang lại hiệu suất năng suất tối ưu. Khoảng cách khác nhau tùy thuộc vào giống cây trồng, hệ thống sản xuất cây trồng và năng suất theo kế hoạch. Thông thường, cấy ghép trái cây từ 1-3 năm tuổi được trồng.

Các khía cạnh cần xem xét trước khi trồng rau và cây trồng

Khác với cây ăn quả, rau và cây trồng hàng năm là loại cây hàng năm đòi hỏi phải thay đổi diện tích trồng theo mùa. Thực hành trang trại này được gọi là luân canh cây trồng và có nhiều tác động có lợi đối với các đặc tính của cây trồng và tổng sản lượng.

Cả cây trồng và rau có thể được trồng trực tiếp bằng hạt giống và cấy ghép. Cây cấy ghép là những cây non (vài tuần tuổi) được sản xuất đầu tiên trong nhà kính hoặc trên đồng ruộng để thúc đẩy tăng trưởng nhanh hơn, khả năng chống chịu căng thẳng phi sinh học cao hơn và các loại sâu bệnh khác nhau. Sản xuất trái cây chất lượng và năng suất cao cũng là một mục tiêu của thực hành này.

Các yếu tố để quản lý trồng trọt hợp lý

Sản xuất cây trồng từ cấy ghép đòi hỏi phải chuẩn bị đặc biệt, cả về hàng và hố trồng. Một điều khác cần xem xét là khoảng cách. Điều này sẽ quyết định cả hiệu suất và năng suất cây trồng.

Các yếu tố để quản lý trồng trọt hợp lý

Các yếu tố quyết định hiệu quả sản xuất cây trồng

Trong bất kỳ hệ thống quản lý sản xuất cây trồng nào, nhiều yếu tố phải được xem xét trước khi gieo trồng trên đồng ruộng. Cùng với nhau, những yếu tố này cũng sẽ xác định phương pháp trồng trọt mà người nông dân nên sử dụng; gieo thẳng hoặc trồng cấy. Các yếu tố cơ bản quyết định hiệu quả sản xuất cây trồng như sau:

  • Loại cây trồng – Cà rốt, khoai tây và ngô thường được gieo hạt trực tiếp, trong khi hạt tiêu, cà chua và sắn được trồng từ cây cấy
  • khí hậu đang phát triển
  • Điều kiện thời tiết lúc trồng
  • Thời gian của mùa sinh trưởng
  • Sức khỏe tài chính của nông dân
  • Kiến thức của nông dân về thực hành trang trại

Trồng trọt đúng cách, cùng với việc làm đất chiếm một nửa những gì cần thiết để canh tác thành công. Nửa còn lại là đảm bảo duy trì cây trồng thích hợp trong mùa sinh trưởng cũng như thu hoạch kịp thời. Khả năng kết hợp dễ dàng tất cả các phương thức canh tác này là một đặc điểm của một nông dân thành công.

Related Posts