+ 84 (0) 932 714 468  |   Agrivivietnam@gmail.com

Blog Post

Những vấn đề xung quanh phương pháp canh tác – Cày nông

Những vấn đề xung quanh phương pháp canh tác – Cày nông

Những vấn đề xung quanh phương pháp canh tác – Cày nông

Đất chất lượng là tài nguyên trang trại quý giá nhất. Để đạt được tiềm năng đầy đủ của đất, nông dân phải xem xét một số khía cạnh quan trọng của thực hành chuẩn bị đất. Thực hành chuẩn bị đất tốt nhất thường được đặt câu hỏi. Việc xác định phương pháp chuẩn bị tốt nhất nên phụ thuộc vào các đặc tính sinh thái nông nghiệp của khu vực cụ thể cũng như các yêu cầu của cây trồng. Những vấn đề xung quanh phương pháp canh tác – Cày nông là gì?

Những vấn đề xung quanh phương pháp canh tác - Cày nông

Cày nông là một biện pháp làm đất bao gồm việc xới đất ở độ sâu 10-20 cm (4-8 in). Mục đích chính của việc làm đất cạn là để chuẩn bị đất cho một vụ mùa mới. Nó thường được thực hiện một vài tuần sau khi cày rất nông.

Cùng với việc cày nông, người nông dân có thể bón thêm phân hữu cơ hoặc phân khoáng để cải thiện độ phì nhiêu của đất. Khi bổ sung phân khoáng trước khi gieo hạt, điều quan trọng cần lưu ý là công thức dinh dưỡng trong phân bón phải có tỷ lệ bằng nhau. (Ví dụ: 15:15:15).

Những vấn đề xung quanh phương pháp canh tác - Cày nông

Lợi ích của việc cày nông

Những người nông dân sử dụng cày nông trong quản lý trang trại của họ sẽ được hưởng những lợi ích như:

  • Cải thiện sự kết hợp của tàn dư cây trồng, điều này cũng giúp cải thiện hoạt động vi sinh vật trong đất
  • Đẩy lùi quá trình hoạt động của vi sinh vật sâu hơn trong đất
  • Khuyến khích cỏ dại và hạt tự nguyện mọc lên, tạo điều kiện cho chúng tiêu diệt
  • Tiêu diệt cỏ dại đã xuất hiện.

Hãy Suy Nghĩ Hai Lần Khi Xem Xét Việc Cày Nông

Chắc chắn, có một vài lợi ích của việc làm đất cạn như một biện pháp cải tạo đất. Tuy nhiên, nó đang dần được thay thế bằng việc làm đất giảm.

Với việc sử dụng máy móc hạng nặng, mỗi lối đi đều tạo gánh nặng cho đất. Do đó, máy móc hạng nặng và việc làm đất có thể dẫn đến đất bị nén chặt và xói mòn. Về vấn đề này, cày nông trở thành biện pháp làm đất quá mức làm biến dạng cấu trúc đất.

Với việc sử dụng máy móc nông nghiệp hiện đại, nông dân có thể dễ dàng giảm bớt sự cần thiết của việc đi bộ trên các cánh đồng bằng cách kết hợp các máy móc khác nhau. Giảm thời gian làm đất sẽ tạo ra nhiều giải pháp, tất cả sẽ kết hợp làm đất và gieo hạt vào một phương thức canh tác.

Những vấn đề xung quanh phương pháp canh tác - Cày nông

Cuối cùng, người nông dân quyết định phương pháp làm đất nào là tốt nhất cho cây trồng và diện tích của mình. Tuy nhiên, những người nông dân cân nhắc tất cả các ưu điểm và nhược điểm của từng thực hành trang trại có thể sử dụng thông tin này để đưa ra các quyết định phù hợp với các yêu cầu về khí hậu nông nghiệp và cây trồng của họ.

Related Posts